Hem » Taggar: #deltidsbrandmän

Taggar: #deltidsbrandmän

Ny webkurs lär dig skapa plan B

Det är viktigt att man kontinuitetshanterar sin verksamhet, det vill säga att man har en plan B om det blir ett avbrott eller en störning i verksamheten. Nu har MSB släppt en webbkurs som lär verk-samheten att skapa en plan B – platsen där kontinuitetshanteringskursen tar plats. Kursen riktar sig till de som arbetar med sam-hällsviktig verksamhet i en kommun, …

Läs mer »

Självkörande drönare ger god överblick från ovan

Fotokite är en stabil och säker drönare men till skillnad från traditionella drönare behöver den ingen personal som styr den. Den kan vara fast monterad på biltak eller handburen, med ett knapptryck är den igång och kan snabbt ge överblick vid en insats, den filmar både med värmekamera och i mörker. Den kan hjälpa till att se i dåliga förhållanden …

Läs mer »

Nya ledningsutbildningar för kommunal räddningstjänst

MSB utvecklar ny ledningsutbildning för kommunal räddningstjänst, som ersätter våra nuvarande. Syftet är att bidra till en ledningsutbildning, ännu mer anpassad till nutiden och framtidens räddningstjänstorganisationer. Utvecklingsarbetet sker i mycket nära samarbete med projektet för ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst.  Stora förändringar sker inom organisationerna för kommunal räddningstjänst. Utredningar, förändrad lagstiftning, kommande föreskrifter samt ELS-projektet är några av katalysatorerna. …

Läs mer »

Det här är X-fire Games

Joakim Nilsson är styrkeledare vid RSNV och har jobbat i 18 år samt hållit på med crossfit sedan 2011. Han älskar hela grejen med crossfit för den är utmanande, varierande, skapar gemenskap och utveckling.   Joakim är vice organisatör för X-fire Games, även känt som Brand SM i funktionell fitness och Björn Uddenfeldt från Södertörns brandförsvarsförbund är Organisatör. X-fire Games är …

Läs mer »

Pilotförsök öppnar för nytt sätt att rekrytera

Våren 2020 togs ett politiskt initiativ från majoritetsgruppen i Karlstads kommun (M, C, L, KD och MP) – att koncernen borde uppmuntra och underlätta för sina medarbetare att bli deltidsbrandmän. Som ett resultat av detta har vi från och med i höst två nya RIB:are i vår egen organisation. Det är Malin Larsson och Jonas Gerborn på säkerhetsavdelningen som ska …

Läs mer »

Medlemsdialog – ett nytt sätt att möta medlemmarna i BRF

Du håller i årets sista nummer av SFF och det har minst sagt varit ett märkligt år med tanke på Covid-19 och allt vad det burit med sig. När det gäller räddningstjänstens arbete har det till stor del handlat om restriktioner och förhållningsregler utifrån ett nytt perspektiv, den verksamhetsomställningen tycker jag räddningstjänsten lyckats bra med.   Dock har det fått konsekvenser …

Läs mer »

Lagändringar ska göra räddningstjänsterna mer effektiva

Riksdagen har beslutat om förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Detta för att de kommunala räddningstjänsterna mer effektivt och samstämt ska kunna hantera framtida utmaningar, till exempel skogsbränder. Lagändringarna innebär: • En starkare statlig styrning av kommunernas förebyg-gande verksamhet och räddningstjänst genom ett nytt na-tionellt mål för den förebyggande verksamheten, tydligare kommunala handlingsprogram genom att MSB närmare ska …

Läs mer »

KIR 2020 slog rekord i antal deltagare

Årets Nätverksträff för Kvinnliga Brandmän skulle ha gått av stapeln i BORÅS, men pga rådande omständigheter så blev den digital. I mitt förbund Räddnings-tjänsten Karlstadsregionen, var vi 5 Brandmän som satt uppkopplade tillsmannas på vår utbildningsavdelning. Årets värdar var SÄRF, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Förbundsdirektören Jill Jingbrant öppnade Nätverksträffen och hälsade alla välkomna. Deltagandet brukar ligga runt 80-90 personer i år …

Läs mer »

Envishet och långsiktig planering gynnar rekryteringen

Sommaren 2017 började jag min dåvarande tjänst som enhetschef med ansvar för rib-stationerna i Arvika och Eda kommuner. Räddningschefen gav mig flera arbetsuppgifter, både operativa uppgifter och uppgifter inom förhållningsätt som skall genomsyra vår verksamhet.– Vi inom räddningstjänsten skall spegla det samhälle vi är satt att skydda, du har ett uppdrag att öka mångfalden på våra stationer. Under 2017 och …

Läs mer »

Ny webbplats om kartor ska underlätta för blåljusaktörer vid en händelse

MSB har tillsammans med Lantmäteriet och Trafikverket tagit fram en webbplats med samlad information och rekommendationer kring kartor och geografiskt informationssystem (GIS). Syftet är att göra det enklare för blåljusaktörer att använda kartor före, under och efter en händelse och på så sätt effektivisera insatsen.  De senaste årens skogsbränder har visat på ett behov av ökad kunskap om kartor och …

Läs mer »