Sveriges Räddningstjänst är i dagsläget uppbyggt på deltidare, det är cirka 10 000 deltidare och cirka 5 000 heltidare. De flesta heltidare tillhör de större orterna där riskbilden skapar stort behov av en snabbt ingripande. Men den här spekulationen handlar om deltids- och heltidsstationerna ute på landsbygden. 

En kort insatstid förbättrar möjligheten till ett väl utfört arbete, när det gäller liv handlar det om sekunder. Trots det kan det vid larm dras en heltidsstyrka från en station som ligger längre från larmplatsen än en deltidsstation som ligger närmare. Det kan tom vara så att heltidsstyrkan passerar deltidsstationen på väg ut till larmplatsen. Med passerar menar jag att deltiden troligen varit framme vid olyckan före heltiden, ibland redan innan heltiden passerat deltidsstationen.

”Vi kan också göra fel”, försvarar sig larmoperatörerna sig då man ställer frågan till om varför man drog en heltid framför en deltid.

I vilken bok, tidskrift eller annat ställe står det skrivet att en heltidsstyrka med 1+4 gör ett mycket bättre arbete på en skadeplats än en deltidsstyrka med samma manskap. Det diskuteras fram och tillbaka om att heltiden är bra mycket bättre med sina uppåt 200 övningstimmar per år jämfört med deltidens 50 timmar. De flesta heltidsstationer har ofta en specialkunskap inom ett visst område, vilket är självklart eftersom de har mer övningstid. Men en deltidsstyrka på fem personer kan ha fem olika huvudarbetsgivare och därmed upp till fem extra kompetenser. I jämförelse med heltiden som går till sin huvudarbetsgivare Räddningstjänsten och gör samma sak år ut och år in, det som man kan ända ut i fingerspetsarna, men man kanske inte förstår att man står och trampar på samma ställe. 

Jag ger mig tusan på att en deltidsstyrka, med sina extra kompetenser, är lika bra på att lösa problemen vid en vanlig brand eller trafikolycka som 4+1 heltidare. Och nej, jag menar inte att deltiden är bättre än heltiden eller vice versa, jag vill heller inte skapa schism mellan hel och deltid, jag menar att vi är lika bra. Kompletteringen på en olycksplats är outstanding. Men fortsätter man med att dra förbi en heltidsstyrka utanför deltidsstationerna kommer deltiden att dö ut då eldsjälarna försvinner.

Jimmy Geller
Här kan du läsa fler artiklar av Jimmy Geller

2 COMMENTS

  1. Problemet bör vara relativt enkelt åtgärdat om man från organisationens sida bygger upp ärendetypsområdena och larmplanerna rätt.
    Om det trots detta fortfarande blir fel är det ett organisatoriskt problem och åtgärdas enklast genom utbildning och styrning av LOP:arnas arbete.

  2. Hej Jimmy!

    Jag har jobbat som larmoperatör i många år. Jag har aldrig hört talas om att man väljer en heltidsstyrka framför en deltidsstyrka bara för att. All utlarmning sker via larmplaner. Ibland frångås larmplanen av olika anledningar. T.ex. om en styrka övar/ påväg hem från ett larm och är mycket närmare än primärstyrkan. Det läggs ingen vikt vid hel eller deltid.

Comments are closed.