Hem » Taggar: #räddningstjänsten

Taggar: #räddningstjänsten

Ge fler möjlighet att hjälpa till!

Räddningstjänsten har inte, och vill inte ha, ensamrätt på att hjälpa till när en olycka inträffar. Det bästa är givetvis om den drabbade själv kan lösa situationen eller om någon i den drabbades närhet kan hjälpa till. Först när situationen blir övermäktig för den drabbade och dess omedelbara omgivning så finns kommunens resurser där i form av räddningstjänst. Det ligger …

Läs mer »

Jämställdhet och mångfald – vad betyder orden i praktiken?

Swedish Firefighters skrev om temat i förra numret och fortsätter här.  Hittills har diskussionen om jämställdhet i räddningstjänsten kretsat kring att fler kvinnor ska bli brandmän. Det räcker inte, tycker räddningschefen i Hässleholm, Emma Nordwall. – Vi måste lyfta blicken och fokusera mer på de positioner som också har makt att påverka.  Ställföreträdande chef i Hässleholm är Melissa Millbourn. – Jag tror det …

Läs mer »

Mer detaljerade och bättre brandriskprognoser

Under webinariet, Skogsbrand 2020, påtalade bland annat MSB:s generaldirektör Dan Eliasson vikten av mer detaljerade brandriskprognoser. Brandingenjören Leif Sandahl på MSB säger också att: Det finns en förväntan och ett behov av att ha bättre prognoser.  MSB har gett SMHI uppdraget att en utveckla en produkt som ger förbättrade prognoser och sommaren 2021 kommer större delen av projektet vara igång. …

Läs mer »

Övning med praktisk lyftteknik och uttag från rejält krockade fordon

Tidig höst är det traditionsenligt dags för flera räddningstjänster i Kronoberg att ha samverkansövning tillsammans med regionens ambulanspersonal, för att ytterligare stärka och synkronisera samarbetet mellan ambulans och räddningstjänst. Fokus för förra årets, och årets, övning ligger på “den lilla olyckan” – att arbeta med att nya tekniker och frångå immobilisering vid exempelvis trafikolyckor. Det traditionella tänket med nackkrage ska …

Läs mer »

Vi behöver bra rökdykare

Jag blev tidigt i min yrkeskarriär fascinerad av det vi kallar rökdykning. Att kunna gå in i helt dödliga miljöer för att rädda liv, egendom och miljö var och är en fantastisk möjlighet, teknisk utveckling när den är som bäst. Det var en gammal dröm som uppkom tidigt i brandbekämpningens historia, att ”kunna gå i närkamp med elden” vid inomhusbränder. …

Läs mer »

Brandexperten varnar för bränder i parkeringsgarage 

– Bränder i garage eller verkstäder är en utmaning, än värre blir det om garaget eller verkstaden ligger under jord, säger Tommy Carnebo som är brandman på Södertörns Brandförsvars Förbund. Det är en otroligt riskfylld uppgift att rökdyka i dessa garage eller verkstäder. Här finns det utmaningar som vi normalt inte behöver förhålla oss till.   I garagen är det en …

Läs mer »

Euro Rescue, en oumbärlig app för räddningstjänsten

CTIF, International Association of Fire and Rescue Service som har 39 medlemsländer, arbetar för att öka kunskapen om nya fordon och särskilt nya fordon som ofta har alternativa drivmedel. CTIF startade därför 2013 en särskild kommission för arbetet: Commission for Extrication and new Technology som leds ifrån Belgien.  CTIF har tillsammans med SIS och med stöd från MSB utvecklat en …

Läs mer »

En kärleksfull fin vän har lämnat oss

Oavsett om du gått RUB, GRIB, RÄL A/B  eller någon annan utbildning i MSB:s regi i Revinge så är chansen stor att du vid något tillfälle träffat Gonzo. Och har du träffat Gonzo så har du garanterat klappat och kelat med honom, för det var sådan han var, den där hunden.   Gonzo har tyvärr vandrat vidare i sommar, alldeles för …

Läs mer »

Ethos, logos och pathos

Det har varit semester och batterierna är laddade, det kommer nog behövas. Det har gått stiltje och kanske rent av lättja i en del av räddningstjänstens frågor även om en del politiker och tjänstemän tycker sig göra fantastiska insatser. Tyvärr verkar även kommunikation i och om samhällsfrågor allt mer speglas av professionell retorik för att övertyga människor om vissa verklighetsbilder. Har …

Läs mer »