Användningen av PFAS borde stoppats när röster om dess farlighet höjdes för över 10 år sedan. Nu vet via att sanering av PFAS är livsviktig för oss och kommande generationer. Nu sluts cirkeln och det börjar visa sig att priset för saneringen kommer landa på miljardbelopp, vem kommer stå för notan?

Räddningsverket/MSB tillsammans med forskare varnade högljutt för brandskumsanvändningen för 10-talet år sedan. Statliga myndigheter finansierade forskningen gemensamt för mångmiljonbelopp. Målet med forskningsuppdragen var att få räddningstjänsten att sluta att använda PFAS-skum samt andra skum innehållande farliga kemikalier. Uppdraget var också att ta fram nya släckmetoder och släckmedel med minimal påverkan på miljön, vilket också gjordes.  
Frågan måste ställas varför inte alla räddningstjänster har slutat att använda PFAS-skum och ersatt detta med det som rekommenderas av forskningsresultaten.

Jag är mycket glad och stolt över att jag fick Räddningsverket och ett antal andra statliga myndigheter med i det viktiga arbetet med att rädda vår miljö med hjälp av forskningen. Jag är också glad över de räddningstjänster som både i vårt land och utomlands stod upp och gick med.
Att jag har kallats idiot under årens lopp har jag inte brytt mig om. För vi som var med och tidigt förstod vikten av att varnaför miljöfarligt PFAS-skum och andra farliga skum har vi fått rätt på alla punkter.

Men tyvärr har mer än 10 år gått utan att alla räddningstjänster slutat att använda PFAS skum och annat skum som innehåller farliga kemikalier.

PFAS-notan blir dyr för samhället

I artiklar tidigare har jag skrivit om PFAS påverkan på människa och miljö, nu visualiseras kostnader och det blir klart för läsarna vad det kostar. I Kistinge utanför Halmstad har en kostnadsbild för PFAS-saneringen hamnat på ca 900 miljoner kr för de första 5 åren och mer lär det bli. Något bevis på att saneringen ska lyckas finns inte idag, vi får helt enkelt vänta och se. 

De olika juridiska processerna vid platser som kontaminerats av PFAS beror på hur miljöåklagaren väljer inriktning, tex utanför F17 i Kallinge går de på produktansvarslagen. I år har ärendet fått resning i Högsta domstolen och där avgörs om kommunen har ett ansvar i att dricksvattnet har varit förorenat av PFAS.

I andra fall har ansvaret och skulden till förorening med PFAS prioriterats och fokus ligger på saneringskostnaden som hamnat på förorenarens ansvar. Det kan tyckas konstigt att det är så för oavsett så är alla i omgivningen, runt förorening med PFAS, drabbade med olika konsekvenser och då är Juridiken avgörande.

Nu finns det släckmedel som sägs inte innehålla PFAS, men släckmedlet bildar PFAS när det kommer ut i miljön och syresätts m.m. Dessa släckmedel med fluortelomerer t.ex. 6:2 är viktiga att ha koll på för de är lika farliga som PFAS-skum.

Flera olika ansvarsutredningar är gjorda och ingenting är positivt med PFAS-skum

Att Räddningstjänsten fortfarande använder skum utan ”skämskudde”var senast i Lund då centralstationen var i brand och brandskummet var lagt på taket. Undrar om det var PFAS-skum eller någon av kusinerna? Hoppas att ansvariga tar tag i saken och åtgärdar så att det inte sprids skum i onödan och skulle det bli juridik, så är argumenten klena vid beslut att spruta skum på ett tak….

Vad värre är att alternativa tillsatsmedel, framtagna för 10 år sedan har både effektivare släckverkan och minimal negativ påverkan på miljön. Vi får hoppas att ansvariga inser allvaret och slutar använda PFAS, den höga kostnaden för sanering av PFAS borde snabba på den processen. 

I nästa nummer ska vi se över situationen hur brandsläckning genomförs idag.

Bo Andersson, ideellt arbetande i frågor inom miljö och räddningstjänst.
Fler texter av Bo Andersson, här!

PFAS finns i mer än 5 miljoner svenskars dricksvatten
2022 genomförde Naturskyddsföreningen undersökningar av data från 42 olika platser i Sverige. Skulle Livsmedelsverket sänker åtgärdsgränserna för PFAS så att de baseras på EFSA:s (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) riktvärden så skulle flera vattenverk inte klara av att leverera godkänt dricksvatten utan att installera ny effektivare rening. Prislappen för sanering av PFAS stiger!
Fredrik Persson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here