I början av juni skickade MSB ut en remiss till bla landets räddningstjänster. Den ska leda till en strategi och handlingsplan för personalförsörjning av deltidsbrandmän samt en handlingplan för hur MSB kan stödja det arbetet. Fem räddningstjänster har träffat MSB och några andra organisationer för att mejsla fram ett förslag till en strategi.

Frågan om nyrekrytering måste ha ett långsiktigt perspektiv. Det är tänkt att strategin ska kunna användas av kommunerna och packas in i hela deras personalförsörjning. Kommunerna bör också identifiera ett antal viktiga områden för att se om det finns några särskilda områden som kan förbättras.

Så här är det tänkt att MSB:s handlingsplan ska se ut, den ska stödja arbetet på sex oråden fram till och med 2026:

  • En vägledning som förklarar och fördjupar strategin
  • Ett forum eller en plattform där kunskap och idéer kan delas mellan räddningstjänster
  • Stöd med kommunikation – bland annat ge bilden av yrket, nå såväl huvudarbetsgivare som allmänhet
  • Utbildning – uppdatera och utveckla grundutbildningen
  • Samverkan med andra
  • Kunskapsinhämtning – genom forskning eller studier och analyser ta reda på om åtgärder som utförs är effektiva.

Vägledningen ska tas fram i höst och kommer att kunna läsas på www.msb.se. MSB ska skapa en plattform där räddningstjänsternas tankar, ideér och dokument kan delas samt diskuteras. 

För att klara personalförsörjningen måste hela samhället resurser inkluderas bl.a. kvinnor och medborgare med annan etnisk bakgrund. Fler ska få veta vad räddningstjänsten gör och fler ska kunna sätta sig in i yrkesrollen och se sig själva som brandmän.

MSB vill samarbeta med SKR och Sobona för att fler kommunanställda ska bli deltidsbrandmän (i nuläget är det ca 10-20%). Man vill också veta mer om var Sveriges deltidare har sin huvudanställning. Ett stödmaterial har skickats ut under sommaren angående dialogen mellan räddningstjänsten och huvudarbetsgivaran. Stödet ska också ta upp de förutsättningar som behövs för att behålla de befintliga deltidsbrandmännen.

Fredrik Persson, Källa: tjugofyra7.se
Firefighters.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here