Normanstiftelsen delar ut stipendier till blåljuspersonal som tex råkat ut för en skada i sitt yrke. Anders Skoog, brandman i Helsingborg, fick nyligen stipendium från Nordmanstiftelsen. Han berättar att det är tufft att leva med smärta, man lär sig med tiden.

Olyckan hände en övningsdag då nya dykskötare skulle läras upp. Det kommer ett övningslarm och enligt övningsledningen är det folk i vattnet som ska plockas upp. Anders tar på sig dykutrustningen för att påbörja dykning. 
Den dagen är det lågvatten och endast en halvmeter djupt. När hela dykutrustningen är på så är det svårt att se dykdjupet och Anders noterar inte det grunda vattnet. Han hoppar i och går i botten med det ena knäet. Det går sönder så pass illa att han måste opereras och efter första operationen så ser läkarna att det måste sättas in en ny knäled. De genomför en andra operation för att göra vardagen lite drägligare för Anders.

Det känns inte som om arbetsgivarna informerar om det här, jag kan tänka mig att många fler bör veta möjligheten till det här stipendiet.

På fritiden har han smärtstillande medicin men det fungerar inte när han jobbar utan där får det räcka med Panodil. Enligt läkarna så kan en ny knäled innebära att arbetet som brandman inte går att fortsätta. 
– Det är tufft att arbeta med smärta, säger Anders och hoppas att knäet håller fram till pensionen för att först då genomgå operation för en ny knäled.

Stöttningen har varit bra på arbetsplatsen och en arbetskamrat tipsade om Normanstiftelsen, så Anders lämnade in en ansökan via deras hemsida. Det var en väldigt enkel process. Anders fyllde i en beskrivning av vad som hänt och kopior av kostnader. Normanstiftelsen ansåg att ansökan föll inom ramarna för ett stipendium.
– Det blir alltid extra utgifter när något sådant här händer och inkomstbortfall så det känns fint att få det här stödet, säger Anders och fortsätter: 
– Det känns inte som om arbetsgivarna informerar om det här, jag kan tänka mig att många fler bör veta möjligheten till det här stipendiet.

Fredrik Persson
Firefighters.se

NORMANSTIFTELSEN GER STÖD TILL BRANDMÄN OCH POLISER I SVERIGE
Stiftelsen har som ändamål att främja brandmän och poliser som skadats som direkt följd av sitt yrkesval, utsatts för våld eller allvarligt hot. 
Hjälpen kan exempelvis omfatta stöd för rehabilitering, vård, handikappanpassning av hem och bil, rättsliga kostnader, ökade levnadsomkostnader men även direkt ekonomiskt stöd. Generellt tilldelas endast stöd till ett fåtal personer per år, där livsförändrande händelser inträffat.
Normanstiftelsen startades 2021 av Bengt Norman. Bengt har alltid haft stor respekt för personer som verkar i samhällsviktiga yrkesroller. Stiftelsen ska drivas under 20 år och delar under den tiden ut all avkastning och allt kapital i stiftelsen.
Fredrik Persson
Källa: Normanstiftelsen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here