MSB har tillsammans med tillverkare av släckutrustning genomfört försök att släcka bränder litiumjonbatterier i fordonsbatteripack.

Testerna har visat att man med hjälp av rutiner, utbildning, tekniska lösningar och rätt nivå av skyddsutrustning kan minska konsekvenserna av brand i fordonsbatteripacket om olyckan ändå skulle vara framme. Rapporten ”Demonstration av släckmetod för litiumjonbat-terier” beskriver genomförda försöken och en metod för att hantera propagerande litiumjonbatterier i fordonsbatteripack. Metoden som har testats och som visats sig fungera går i korthet ut på att man genom att tillföra vatten med lågt tryck och flöde in i batteripack kan släcka en pågående propagering. MSB påpekar att det är viktigt att göra en riskbedömning och att de verktyg som används måste vara avsedda för ändamålet.
Observera! Rapporten är baserad på rådande kunskap inom forskning, industri och aktörer inom svensk räddningstjänst, och är bekräftad via genomförda försök på en typ av litiumjonbatterier.
Rapporten: Demonstration av släckmetod för litiumjonbatterier finns att ladda ned på här.

Firefighters.se