Det farliga brandskummet

Äntligen blåser det miljövindar i släckmedelsbranschen!

0
Släckmedel i fokus. Sedan drygt ett halvår tillbaka har vindarna vänt åt miljöhållet på riktigt, men var försiktiga med att tro att allt som...
Räddningstjänsten ska följa miljöbalkens principer

Räddningstjänsten ska följa miljöbalkens principer vid användning av släckmedel

0
Räddningstjänsten ska följa miljöbalkens principer. 2 kap miljöbalken är främst kopplat till användningen av släckmedel vid en släckningsinsats
Det farliga brandskummet

Miljövänligt släckmedel var nedlusat med PFAS – pengarna gick före miljön igen!

Miljövänligt släckmedel? Bo Andersson SFF:2 beskrev att radarn larmade när ett nytt "fantastiskt" släckmedel marknadsfördes, han hade rätt det var nedlusat med PFAS.
civilförsvaret åter

Är nya tidens utmaningar nya? Tyvärr inte!

0
Civilförsvaret åter! Sverige har bestämt att efter 30 års träda ska civilförsvarsplikten återinföras. Men vem minns hur den var utformad?
Många projekt glöms bort trots bra resultat och nya startas upp utan att ha koll på det som tidigare utförts. Ska räddningstjänsten bli bättre på sitt uppdrag måste kunskaperna från forskning och utvecklingsprojekt komma till användning.

Forskning och utvecklingsprojekt ska leda framåt

0
Många projekt glöms bort trots bra resultat och nya startas upp utan att ha koll på det som tidigare utförts. Ska räddningstjänsten bli bättre...

Senaste inlägg