Miljövänligt släckmedel ger lätt intrycket att tillverkarna anpassat sig till moderna krav. I Swedish Firefighters nr:2 beskrev Bo Andersson hur hans radar larmade när ett nytt ”fantastiskt” släckmedel marknadsfördes som miljövänligt och släckeffektivt. Nu har proverna analyserats.

Forskare runt om i världen som påvisat att det kan finnas PFAS i släckmedlet har snabbt blivit tystade av det stora företag som tillverkar och säljer produkten. I ryggen har företaget massor med juridiska muskler. Företagets aggressiva beteende väckte mitt intresse att verka för en PFAS-analys av produkten.

Nu har jag fått analyssvaren på detta ”fantastiska” släckmedel, det är som forskare misstänkt nämligen helt nedlusat med PFAS. Produkten heter F-500 EA, det är synd om de som gått i fällan och köpt in den. Återigen har försäljare lurat kunder med vilseledande reklam som beskriver produkten med miljövänliga uttryck. I förra numret påpekade jag att inköpare bör kräva underlag såsom säkerhetsdatablad och EC 50 tester. 

”Vad händer med människan när man tappar all form av ifrågasättande och lämnar det viktiga med att alltid använda Försiktighetsprincipen enligt Lagstiftningen. Låt inte penningen ta över visheten med följden att miljön förstörs samt att en framtid blir omöjlig för vår planet”
Bo Andersson

Cinus AB Sverige annonserar ”Gör som Kustbevakningen köp F-500 EA”, om det nu är sant så skrämmer det mig att en statlig myndighet gått i den fällan.

Hur länge ska släckmedelsmarknaden styras av oseriösa och framför allt inkompetenta försäljare som bara har målet att tjäna pengar. De bryr sig inte om att produkten bidrar till miljöförstöring eller att den inte når upp till samma effektivitet som påstås. 10-tal år med statligt bekostad forskning visar att andra släckmedel är effektivare, innehåller inte Tensider, har återantändningsskydd samt minimal påverkan på miljön i förhållande till F-500 EA. Det är helt sanslöst att företag ändå fortsätter komma med nya produkter innehållandes PFAS. Jag misstänker att flera producenter och försäljare inte har värst mycket “renare mjöl i sin påse”. När de kallar sin produkt för släckvätska är det antagligen en skumvätska, det är bedrägeri av den högre skolan.

Forskningen klassar F-500 EA som ett skummedel

Jobbigt för Cinus AB och andra bolag när de läser att forskning bekräftar PFAS i deras produkt. Andra som också läser är deras kunder, de som fått falsk information rakt upp i ansiktet, företagen har dessutom tjänat pengar på eländet. Vid en mätning var det så mycket PFAS i produkten F-500 EA att analysföretaget tvingades späda ut medlet med vatten för att kunna få fram mätvärden.

När sådant här händer är det oerhört positivt att det finns flera kunniga människor som ser igenom och genomskådar deras bluff. Det sänder signaler till andra skum- och släckmedelstillverkare att de bör vara vaksamma med sin framtida marknadsföring. Med andra ord, håll er till sanningen samt följ Miljölagstiftningen och inte minst Försiktighetsprincipen. Enligt KEMI, Kemikalieinspektionen, är PFAS i släckmedel snart helt förbjudet.

Pengar styr och om vi har rent vatten att dricka från våra dricksvattentäkter eller om vår miljö är förgiftad har uppenbarligen ingen betydelse. Kunskapskravet i miljöbalken säger också att ”marknadsför du kemiska produkter så ska du veta vad du håller på med”.

Bo Andersson
Fler artiklar av Bo Andersson här
Firefighters.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here