Hem » Artiklar (sida 20)

Blog Archives

Den värsta dagen!

Den värsta dagen!

Mats Körner, vakthavande brandingenjör på Storstockholms brandförsvar, kan efter 40 yrkesverksamma år gå i pension om han vill, men eftersom jobbet är så roligt stannar han kvar. Han har en enorm respekt för brandmän och är glad och stolt över att få jobba med dem.

Läs mer »

Nationellt organ med befälsrätt behövs!

Nationellt organ med befälsrätt behövs!

Den förra regeringen uppdrog till Aud Sjökvist, jurist och ämbetsman, att genomföra en utredning av skogsbranden (Dir. 2014:116). I syfte att stärka samhällets förmåga att före bygga och hantera allvarliga olyckor och kriser skulle hon redogöra för vilka lärdomar som kunde dras.

Läs mer »

En kraft att räkna med!

En kraft att räkna med!

I ett gemensamt uttalande till SFF, avslöjar Peter Bergh, ordförande i BRF, och Henrik Johansson, ordförande i ALARM-Ambulansförbundet, att de båda förbunden nu fördjupar samarbetet.

Läs mer »

Allgotechs Hose Master – en revolutionerande uppfinning

Allgotechs Hose Master

Räddningstjänsten innebär ett fysiskt påfrestande jobb med långa pass, slitiga arbetsmoment och många tunga lyft. Trots att brandmän är vältränade är det inte ovanligt med förslitningsskador. Allgotechs Hose Master är designad för att förenkla brandmännens jobb – den rengör, provtrycker och torkar brandslangen på en bråkdel av tiden det tar med den gamla tekniken. Maskinen är idag en viktig komponent …

Läs mer »

De gjorde det omöjliga möjligt

De gjorde det omöjliga möjligt

Det sades att det inte fanns några möjligheter, trots att man ”gjort allt” för att rekrytera mer personal till deltidsstationen i Krokek utanför Norrköping, men brandmännen själva bevisade motsatsen.

Läs mer »

25 år sedan, men minnena från Scandinavian Star bleknar aldrig

Scandinavian Star

Den nu pensionerade brandmästaren Ingvar Brynfors har en lika lång som händelserik karriär bakom sig – inklusive ett försök att få medlemmarna i orkestern The Beatles att sluta röka. Som insatsledare var han först att vinschas ner på Scandinavian Star, där han och den övriga styrkan trots övermäktiga arbetsuppgifter, avsaknad av radio och sabotage från besättningen lyckades rädda fem människor

Läs mer »