MSB har gjort om sin webbaserade fortbildningstjänst från grunden. – Bland annat har vi tagit hänsyn till att heltids- och deltidsanställda har så olika förutsättningar, säger utbildningsutvecklaren Katrin Rundström.

I september lanserades en helt ny version av fortbildningens lärplattform, eftersom missnöjet var stort med hur den fungerade tidigare. – Vi har tagit till oss kritiken och gjort om tjänsten från grunden efter dialog med räddningstjänsten, säger Katrin Rundström. Hon började resa runt förra hösten för att hålla regionala möten, och fortsatte i våras. Intresset var stort. Sammanlagt 17 dialogmöten blev det med större och mindre räddningstjänster, från Luleå i norr till Helsingborg i söder. Datorvanan varierar mellan de räddningstjänstanställda, och användarvänlighet har varit högsta prioritet. En annan sak som konstruktörerna nu har tagit hänsyn till är att hel­ och deltiden har så olika förutsättningar i hur mycket tid de kan ägna åt fortbildning. – Vi har tagit fasta på kritiken om att en del moduler varit för långa. För de utbildningar som vi gör från och med 2019 bygger vi i moduler som är längst 30 minuter.

Vid dialogmötena framförde flera organisationer att de behöver ha bättre kontroll på vilka anställda som har gått utbildningarna. – Nu kan arbetsgivaren starta konton för sina medarbetare och följa upp resultaten. Det blir en tydlig del av organisationernas kvalitetssäkring.

Den anställde väljer när kursen startas

Just den delen har varit komplicerad att åstadkomma, vilket har bidragit till att lanseringen blev lite försenad. Andra lärplattformar är anpassade för kursstart en eller ett par gånger om året. Inom räddningstjänsten måste varje organisation kunna ha hundratals konton öppna, där varje individ kan starta kursen när som helst. Och också i fortsättningen kan varje anställd själv börja en webbutbildning utan att behöva vänta på att arbetsgivaren anmäler henne eller honom. Modulerna är gjorda för självstudier, men nu tillhandahåller fortbildningstjänsten också ett stödmaterial för instruktörer, förslagsvis styrkeledare. Idealiskt är att medarbetaren först studerar materialet i sin egen takt på webben, att laget därefter har en teoretisk genomgång under ledning av instruktören innan de övar momentet och sedan diskuterar tillsammans, för att vara bättre rustade när det blir skarpt läge. Katrin Rundström understryker att fortbildningen är och förblir arbetsgivarens ansvar. – Men istället för att 160 organisationer ska ta fram sina egna utbildningar kan MSB hjälpa till att minska gapet i olika organisationers förutsättningar. På så vis är vi med och höjer grundförmågan i hela landet.

Ett brett utbud och fler är på väg

De teman som det idag finns utbildningar för på plattformen är: Akut omhändertagande, Först på plats vid händelser med farliga ämnen – CBRNE, Händelserapport, Insatsplanering, Joniserande strålning, Juridik vid räddningsinsatser och IVPA, Konstruktionsbrand i småhus ur ett miljöperspektiv, Losstagningsmetoder personbil, Motorsåg, Operativ ledning av räddningsinsatser, Räddning e­fordon, Rakel, Skogsbrand, Tjänsteanteckning och föreläggande, Trafikdirigering och Instruktörsutbildning med fokus på pedagogiskt ledarskap. Fler teman kommer allteftersom. Katrin Rundström hoppas att riktigt många räddningstjänster vill testa plattformen och höra av sig med både ris och ros. ­Vi fortsätter utveckla hela tiden, säger Katrin Rundström.

TEXT: ANNIKA LINDQVIST, MSB