Varje år rycker räddningstjänsten ut till ca 1 800 elrelaterade bränder, man ser också att antalet ökar. En sifoundersökning från Brandskyddsföreningen visar att 32 procent av svenskarna har utfört elinstallation utan behörighet. Elsäkerhetsverkets statistik beskriver att över 800 personer skadas så allvarligt i elolyckor att de uppsöker en akutmottagning och 10-20 personer förolyckas.

Bo Lundin som är ansvarig för skadeprevention Fastighet, Brandskydds­föreningen säger att många är inte medvetna om de möjliga konsekvenserna av en felaktig elinstallation, könsskillnaden är också stor 52% av männen svarar att de har utfört olagliga elinstal­lationer, bland kvinnor är det 11%. Det är heller inte all­tid den som gör den olagliga elinstallationen som drab­bas själv utan den som flyttar in i bostaden efter, det är alltför många som riskerar sitt eller andras liv. Äger man en bostad och är osäker på elanläggningen kan det vara en god ide att utföra en besiktning av en auktoriserad besiktningsingenjör eller ett elinstallationsföretag re­gistrerat hos Elsäkerhetsverket. Värt att tillägga är att ju äldre fastigheten eller bostaden är desto större är risken för elbrand.