Försäljningen av rena elbilar och elhybridbilar slår nya rekord varje månad. Under de bilar som levererades under augusti var mer än 45% av alla nya bilar eldrivna i någon form. 

”Det är mycket bra för både människor och klimatet men det sätter hårdare press på landets räddningstjänster”, säger Christer Krämer, en av delägarna till det nystartade bolaget Nordic Fire Protection. Bolaget levererar kompletta lösningar för att hantera bil och batteribränder.

Elbilar har en avsevärt mindre risk att börja brinna spontant men har samma risk för att drabbas av anlagda bränder och konsekvenserna är värre. Litiumjonbatterier som brinner med högre temperaturer vilket leder till ökad risk för antändning av intilliggande byggnader eller bilar. Röken har en större mängd giftig gas i form av väteflorid som kan vara direkt dödlig vid för stor exponering vilket leder till nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda räddningspersonal som försvårar insatserna. Batterierna har även risk för att återantändning och måste hanteras extra försiktigt upp till flera dygn efter en brand.

Problem i slutna utrymmen

Största riskerna är i slutna utrymmen där det är riskabelt att göra insatser på grund av rökutveckling av de höga temperaturerna som uppstår. Det göra att stora värden riskerar att gå till spillo och liv äventyras.

Fram till nu har den vedertagna metoden varit att begränsa risken för andra fordon eller byggnader genom att kyla med vatten och sedan låta den elden brinna ut. Om elden anses kunna spridas har den brinnande bilen släckts med stora mängder vatten. Vattnet måste då hindras från att förorena marken vilket leder till komplicerade insatser som tar lång tid.

Mindre miljöpåverkan med ny teknik

Den nya teknik som börjar sprida sig är att i stället för att släcka branden med vatten lägga över en brandfilt i ett material som tål de högra temperaturerna i en elbilsbrand som då stänger inne sot och sänker temperaturen till hanterbara nivåer. Filten förhindrar återantändning och förkortar insatstiderna och minskar riskerna för både allmänhet, räddningspersonal och byggnader. Med minsta möjliga miljöpåverkan dessutom.

”Vi har gjort omfattande egna tester tillsammans med bland annat Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Utkiken som gett mycket imponerande resultat och nu märker vi att förståelsen för nyttan med produkterna sprider sig snabbt i landet”, avslutar Christer som efter trettiosju års arbete i räddningstjänsten nu sadlar om till företagare.

Firefighters.se