Brandbränsleklassificering är en webbaserad karttjänst som främst ska ge underlag till kommunal räddningstjänst och länsstyrelser om skogsvegetationens brandbenägenhet. Klassningen kan utgöra ett underlag för att få en riskuppfattning var större sammanhängande områden finns med mer eller mindre brandbenägen vegetation. Klassningen kan också utgöra ett beslutsunderlag vid pågående insatser för att få en uppfattning om brandspridning och brandbeteende och därmed vilka åtgärder som kan behöva vidtas.

Under 2021 kommer nya förbättrade karteringar

För användaren ger dom nya klasserna tex en bild av var potentiell brandfarlig vegetation finns under v.rsäsongen samt en mer detaljerad insikt i hur bränslet p. avverkade ytor kan se ut. De ytor som tidigare inte klassats där en högre skog inte funnits som öppen mark, t.ex. hyggen, kommer nu att klassas och därmed f.s en mer heltäckande bild. I stort innebär förändringen i karttjänsten att nya bränsleklasser i öppen mark tillgängliggörs som visningstjänst samt som nedladdningsbara skikt för användning i ett GIS, precis som med klasserna i skogsmark.

Här hittar du verktyget
Firefighters

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here