Från och med 2021-01-01 tar MSB över den statliga tillsynen av hur kommunerna efterföljer Lagen om skydd mot olyckor LSO från Länsstyrelserna. Under hösten diskuterade bla ett extrainsatt räddningstjänstråd igenom uppgiften med representanter från Sveriges räddningstjänster och Sveriges kommuner och regioner (SKR).
Efter att riksdagen fattade beslutet har arbetet intensifierats med fokus att bygga upp strukturer och föra dialog med länsstyrelserna kring överlämnandet. Efter årsskiftet kommer de fall där tillsyn bedömts särskilt angeläget hanteras löpande samtidigt som funktionen fortsätter att struktureras och bemannas. Full effekt med tillsyn efter en tillsynsplan nås under 2022. Målet är att kommuners förmåga avseende räddningstjänst och olycksförebyggande arbete ska öka. Genomförda tillsyner kommer analyseras för att användas i underlaget till MSB:s verksamhetsplanering inom området. Ambitionen är att tillsynen ska påverka kommunerna och främja lärande och utveckling.

MSB
Swedish Firefighters

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here