Under våren kommer MSB att möta personal från länsstyrelser och kommunal räddningstjänst i hela landet. Syftet med dessa digitala dialogmöten är att förbereda och stärka Sveriges samlade förmåga inför skogsbrandsäsongen 2021.
– Samverkan och god förståelse för varandras operativa verksamhet är nyckeln till effektivitet och kraftfullhet vid hantering av skogsbränder, säger Erik Flink på MSB.

Tanken med dialogmöten är att ge MSB, länsstyrelser och kommunal räddningstjänst ett forum där vi kan prata ihop oss och utveckla våra samarbeten gällande skogsbrandsbekämpning. Mötena hålls digitalt och anordnas länsvis, gemensamt av MSB och länsstyrelserna, från december 2020 till och med våren 2021. På detta sätt kan vi på MSB anpassa oss efter hur det ser ut på olika platser i landet, och även säkerställa att vi kommunicerar på rätt sätt om vårt nationella stöd till länen samt öka förståelsen för de varierande utmaningarna i olika delar av landet. 
Förutsättningarna för att bedriva kommunal räddningstjänst och möta en större skogsbrand skiljer sig mellan olika delar av landet. Det kan exempelvis handla om att utveckla och organisera ledningssystem, personal- och materielförmåga samt olika förutsättningar för samverkan och förstärkning mellan olika aktörer.
– En snabb första insats med flygande resurser är särskilt viktigt i områden med glest vägnät och mindre eller färre räddningstjänstresurser. Uppgiften för MSB:s flygande resurser är ofta att hålla nere branden tills räddningstjänsten får resurser på plats och räddningstjänstpersonalen kan få kontroll över branden, säger Erik Flink, projektledare på enheten för nationella insatser och civilskydd på MSB.

Hur vi samarbetar inför, under och efter skogsbrand

Större och svårsläckta skogsbränder involverar aktörer på samtliga nivåer inom krisberedskapssystemet. MSB:s roll är att vid behov stödja kommuner och län. Vid årsskiftet får MSB också ett utökat mandat att fördela och prioritera resurser, såsom nationella förstärkningsresurser för skogsbrand. Att samtala med länsstyrelser och kommunala räddningstjänster i dialogform kring hur vi tillsammans agerar vid skogsbränder är ett naturligt steg och ökar den nationella effektiviteten i hanteringen av skogsbränder. Det ger oss också en möjlighet att diskutera förväntan på stödet med nationella förstärkningsresurser och hur MSB, länsstyrelserna och kommunerna ser på mandatet att prioritera och fördela resurser.
    Under dessa digitala dialogmöten informerar MSB om erfarenheter från aktiveringar av flygande resurser, fortsatt utveckling samt rutiner för aktivering av nationella förstärkningsresurser och samverkan under insats. Länsstyrelsen berättar om skogsbrandberedskapen specifikt för sitt län och lyfter eventuella frågor. MSB har tidigare fått frågor kopplat till aktivering och arbete under en insats, och de flesta av dessa besvaras under dialogmötena.
    – Dialogmötena visar när vi agerar proaktivt och när vi agerar tillsammans. Vi samlas alla tre nivåer i krisberedskapssystemet samtidigt och diskuterar öppet hur vi ska lägga pusslet inför nästa säsong. Alla parter har sin pusselbit att komma med, men för att få ihop hela pusslet, och möjliggöra en så effektiv hantering som möjligt vid en insats, behöver vi bygga det tillsammans, säger Kajsa Sjösvärd, beredskapsdirektör i Dalarna.

Dialogmöten mellan MSB, länsstyrelser och räddningstjänst

  • Mötena hålls digitalt och anordnas gemensamt av MSB och länsstyrelserna. 
  • Deltar gör projektledare från enheten för nationella insatser och civilskydd på MSB, beredskapsdirektör/beredskapssamordnare från länsstyrelser och räddningsledare/befäl/skogsbrandexperter från kommunal räddningstjänst. 
  • Dialogmötena är ett komplement till de skogsbrandutbildningar som genomförs på fyra olika orter under våren och där fokus ligger på MSB:s nationella förstärkningsresurser vid skogsbrand.

Fakta om insatser med MSB:s flygande resurser

Aktiveringarna av MSB:s flygande resurser för skogsbränder har ökat under de två år de har funnits till förfogande för kommunal räddningstjänst. De har nu aktiverats nära hundra gånger till räddningsinsatser.

Skogsbrandsinsatser 2019

  • Helikopter för brandbekämpning: 37 
  • Skogsbranddepåer: 2 
  • Mindre skopande flygplan: resursen fanns inte 

Skogsbrandsinsatser 2020 

  • Helikopter för brandbekämpning: 58 
  • Skogsbranddepåer: 2 
  • Mindre skopande flygplan: 5 

De flesta insatserna gjordes i juni (31 insatser), maj (11 insatser), september (7 insatser) i länen Västernorrland (14 insatser), Jämtland (9 insatser) och Norrbotten (6 insatser).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 
Läs även Brandmännens Riksförbund är det enda rätta!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here