Glödhund nosar rätt på glöd

Hundar tränas hitta glöd under eldhärjad terräng

0
hundar lär sig hitta glödhärdar under marken efter en skogsbrand
Enkät om smärta i ländryggen och andra besvär

Naprapaten David Havias enkät om smärtproblem för heltidsbrandmän!

0
Ländryggssmärta och andra besvär från rörelseapparaten försämrar livskvaliteten. Nu ska studie utföras bland Svenska brandmän.
Deltidsbrandman i Sverige

Deltidare i Sverige

0
Swedish Firefighters serie om deltidare I Sverige har ställt några frågor till deltidaren Tina Hellberg i Rockneby som ligger 12 km norr om Kalmar.
kaoset vid badplatsernas parkeringar

Kaoset vid badplatsernas bilparkeringar sätter människors liv i fara

0
Kaoset vid badplatsernas bilparkeringar hindrar utryckningsfordon. Fortfarande 2022 saknas nationella regler för utformning av badplatsernas bilparkeringar
Nominera kandidater till valberedningen

Valberedningen utser kandidater till en aktiv och vital förbundsstyrelse

0
Brandmännens Riksförbund välkomnar alla till förbundsstyrelsen. Enskild medlem, klubb, avdelning, distrikt samt förbundets valberedning har rätt att nominera. Förbundsstyrelsen kan inte påverka valberedningens arbete.

EU-parlamentariker uppmanar till att se över arbetstidsdirektivet

0
EU-parlamentariker uppmanar EU-kommissionen att säkerställa flexibilitet gällande dygnsvilan för att undvika negativa effekter
Åtgärder som stärker höjd beredskap för räddningstjänsten

Åtgärder som ska stärka Räddningstjänsten under höjd beredskap

0
Höjd beredskap kräver mer resurser för att kunna fortsatta utvecklingen av den kommunala räddningstjänstens roll inom det civila försvaret
lilla krisinfo, krisinformtion för barn

Lilla Krisinfo informerar barn och unga om samhällskriser

0
Lilla Krisinfo ska nå barn i åldrarna 8 till 15 år och hjälpa dem att bli bättre förberedda för kris

Senaste inlägg