Malin Kyllesjö, Aneby, lär hundar hitta glödhärdar under marken efter en skogsbrand. Uppdragsgivarna kan tex vara markägare, länsstyrelsen eller företag som arbetar åt skogsägare.

Hunden utbildas i sex månader och det har blivit ett tiotal ekipage utspridda över landet. Hundföraren måste också genomgå utbildning och bla ta hand om hundens eventuella brännskador.
Hundarna kan sättas in i ett tidigt skede efter en brand, innan skogsägaren tar över efter räddningstjänsten. Vid tre tillfällen har Malin varit med om att hunden markerat glöd medans värmekameran inte gett något utslag.
Hur mycket den här eftersläckningsmetoden kan växa är oklart men Malin satt ett mål på ett ekipage per län.

Fredrik Persson

Photo by Madalyn Cox on Unsplash