Utbildningen inom Skydd mot Olyckor, SMO och erfarenhet från räddningstjänst är en fantastisk grund att stå på i livet, oavsett om det gäller karriärmöjligheter eller presentval till svärföräldrar.

— Upp med handen, ni som inte vill bli brandmän. 

Lärarens fråga fick hela salen att tystna. Självklart ville vi alla studenter arbeta inom räddningstjänsten, annars skulle vi valt någon annan utbildning, eller? 

Under två års studier på Rosersberg fick vi prova på såväl praktiska moment som teoretiska. Även om mitt största intresse var övningarna på fältet, så föddes en nyfikenhet av att arbeta på högre plan med insatser internationellt. 
   Efter avslutad utbildning började jag arbeta på Märsta brandstation tillsammans med erfarna kollegor. En av mina största förebilder arbetade i samma grupp som mig. Håkan hade alltid något klokt att säga och när han betonade bokstaven E, lät det som att han hade en klädnypa över näsan.
— Hörru Eemma, een sak har jag lärt mig, ska man ta livet på allvar, så får man ta det mindre allvarligt!  

Kom ihåg att vara nyfiken 

Livet på stationen var givande på många sätt men nyfikenheten över att arbeta med större kriser inom internationella organisationer, gjorde att jag började plugga vid sidan av arbetet. Försvarshögskolans statsvetarprogram inom krishantering och internationell samverkan var fantastiskt roligt. 

Jag tilldelades Torsten Molins stipendium vilket möjliggjorde praktik i Bryssel. Jag fick där ta del av hur EU arbetar gemensamt, för att stötta i kriser runt om i världen. Jag tog tjänstledigt från brandkåren och åkte till Tanzania genom Södertörns Högskola, för att skriva uppsats om en liten stad vid namn Babati, och dess kapacitet att hantera översvämningar. 

  Efter avslutade utbildningar längtade jag tillbaka till Värmland, och sökte därför arbete på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Först arbetade jag med att ta fram en vägledning enligt Lagen Skydd mot olyckor, och sedan gick jag över till internationell verksamhet. Som projektledare för humanitära insatser, arbetar man med olika FN organ och sänder ut personal till insatser, för att stötta FN med pågående eller planerade arbeten. 

Kriser berör oss alla 

När kriget i Syrien eskalerade, arbetade jag internt med samordning mellan de insatser som skedde i olika länder, för att kunna rapportera ett helhetsgrepp till finansiären Sida. 
Jag var projektledare för projekt i bland annat Libanon och Jordanien. 
När kärleken slog till på riktig, var det bara att flytta tillbaka till Stockholm, och då ändrades mitt arbetsfokus till att handla om EU insatser. 
På så sätt fick jag möjlighet att samverka med andra myndigheter i Sverige, som har samma uppdrag att stötta EU för att bedriva gemensamma freds och säkerhetspolitiska insatser. 

Tack vare mina erfarenheter inom räddningstjänsten och övriga uppdrag, är jag en del av MSB:s resurspool. Den fungerar såväl nationellt som internationellt för att avvärja kris. 
Det kan handla om insatser med ett fullskaligt team som levererar stöd inom exempelvis översvämning eller oljeutsläpp. Det kan även vara som enskild person, med inriktning att stödja en större organisation på plats.
Efter fem år inom MSB, började jag arbeta på ett privat företag som fokuserar på att utbilda beslutsfattare i utvecklingsländer.  

Ledordet är hållbar utveckling. Ett begrepp som numera används i alla möjliga sammanhang. Hållbar utveckling för LIFE Academy innebär att så många människor på jorden ska ha det så bra som möjligt, utan att det påverkar planeten negativt. Vi måste med andra ord hitta nya it- och energilösningar. Utvecklingsländer behöver inte göra samma misstag som vi i väst, när industrialiseringen slog till här.  Istället för att bygga upp nationella stamnät, kan de lokala elnäten vara lösningen för såväl energitillgång som motverkandet av korruption. 

Genom att utbilda rätt personer på rätt positioner, skapar man förutsättningar till förändring som består. Genom att stötta i policyutveckling, projektledning, jämställdhet och demokratisering, skapar man rätt förutsättningar till utveckling. På så sätt kommer man ifrån att ” vi från väst” är de som räddar och styr upp”. 

LIFE Academy inriktar sin verksamhet på beslutsfattare som har möjlighet att påverka sina länder att arbeta med hållbar utveckling. Här är Emma tillsammans med Bangladesh utbildningsminister Nurul Islam Nahid som var på besök för att lära sig mer om den ”svenska modellen”
Bilden är från Afghanistan där MSB sekonderar ut personal som stödjer EU:s civila verksamhet att stärka rättssäkerheten i landet
Zaatari camp, ett flyktingläger i Jordanien mot den syriska gränsen.

Hemmaplan är minst lika spännande 

Idag har jag tagit klivet vidare till Länsstyrelsen i Värmland där jag arbetar med Civilt försvar. Istället för fokus på kriget i Syrien, innebär arbetet att stötta aktörer i Värmland, exempelvis i Sysslebäck. 
Länsstyrelsen är en spännande organisation som erbjuder varierade arbetsuppgifter. Att arbeta på hemmaplan känns också bra med tanke på familjen. 
Det har redan hunnit gå 11 år sedan jag slutförde min utbildning på SMO, och mycket har hänt sedan dess både inom samhället, räddningstjänsten och på det personliga planet. 

Nu för tiden äter jag mindre lagad mat från grunden, och njuter av ostmackor som substitut. Det får bli som det blir när två små krabater tävlar om uppmärksamheten. På den fritid som är kvar efter att ha lekt doktor och bytt blöjor, ägnar jag mig åt att skriva och föreläsa om jämställdhet och normkritik. 

I början av nästa år släpps min första roman ” Tyska avdelningen” — Om krisen, ryssen eller mellanchefen kommer. 
Det är en komedi som utspelar sig på tåg där karaktärerna är hämtade från verkliga upplevelser runt om i världen. 
Till dig som går och funderar på att vidareutbilda dig eller testa något nytt, gör det bara. 
Det finns oändliga möjligheter till nya vägar i livet. Så våga prova och behåll din inre nyfikenhet. Det värsta som kan hända är att det blir fel, och du får prova något annat. SMO kommer att öppna dörrar och ge dig en grund att stå på, oavsett vad du vill med resten av din livsresa. 

Trevlig resa/ Emma Trobeck.