Jag har tidigare påtalat vikten av att vi i vårt mångfaldsarbete inom räddningstjänsten behöver bredda bilden av vem som är eller kan jobba som brandman. Denna bild har under väldigt lång tid varit statisk; det är vita, välbyggda män i 30-årsåldern, oftast med en heterosexuell läggning, som reproduceras år efter år. 

Jag vill betona att jag på inget sätt har något emot denna grupp, men min förhoppning är att vi ska bredda bilden så att den lilla tjejen som drömmer om brandmannayrket ska våga följa den drömmen, eller att Hassan som bott i Sverige några år också känner sig välkommen till räddningstjänsten. Eller att homosexuelle Alex får känna sig som en i gänget trots att han inte följer normen. Kort sagt, att alla som faller utanför den traditionella bilden av en brandman, men som vill jobba inom yrket, har en möjlighet att göra det. 

MSB gjorde under 2023 en forskningsstudie med just titeln ”Bilden av yrket brandman” (Bilden av yrket brandman (msb.se)). Här har man försökt ringa in bilden av yrket brandman och räddningstjänsten som organisation, samt hur dessa bilder förmedlas. Till exempel kan man se att det är skillnad på hur brandmän skildras i bilder; män är oftast fysiskt aktiva och jobbar operativt med fysiskt krävande insatser och övningar medan kvinnorna ofta förknippas med de mjukare aspekterna av yrket, exempelvis relationsbyggande och förebyggande arbete eller prova-på-dagar.

Dessa bilder är ett problem eftersom de bekräftar normen och riskerar att stänga dörren för de som inte upplever att man uppfyller kraven eller normen för yrket. Normer styr våra föreställningar om vad som är rätt och fel och hur vi ser på oss själva och de förmedlas många gånger via bilder, kommunikation och interaktion med andra. Därför är det viktigt att vi blir medvetna om detta eftersom normer även är förknippat med makt. 

Det positiva är att studien visar att många räddningstjänster jobbar medvetet och aktivt för att förändra bilden av yrket (och räddningstjänsten som organisation) via exempelvis sociala medier eller platsannonser. De flesta räddningstjänster har en ambition och vilja att bli mer jämställda. Man har tagit fram handlingsplaner för att jobba med värdegrund och många räddningstjänster har förändrat sina platsannonser så att de inte ska vara så starkt kopplade till maskulinitetsnormer. Att önskan att hjälpa människor och jobba i lag med problemlösning får stå i fokus framför att trycka på de fysiska kraven (som naturligtvis också måste finnas med som en del i kravbilden).  Detta jobb med att förändra bilden av en brandman och räddningstjänsten som organisation måste dock bli mer synligt för allmänheten eftersom den traditionella bilden av brandmän förmedlas starkast av privatpersoner som ofta inte har någon inblick i organisationen. 

Annette Askenryd
Fler krönikor av Annette Askenryd här!
MIR
Illustration:Istock

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here