Hem » Krönikor (sida 4)

Krönikor

HISTORISKT MÖTE I BRYSSEL

Efter många års arbete kom dagen då EFFUA blev inbjudna till Europa kommissionen. Ibland krävs det tyvärr en katastrof innan våra politiker öppnar ögonen, i detta fallet var det den tragiska olyckan i Greenfell Tower London (69 döda) som fick EU att vakna.

Läs mer »

10 ÅR MED ANDERS “ANKAN” CEDERBERG

Usch vad tiden går fort, 10–års jubileum för Swedish Firefighters. En del av åren satt jag både som skribent och chefredaktör för Swedish Firefighters. Det har varit som vin och vatten men mest som vin. En resa genom skadeplatser och åsiktskorridorer.

Läs mer »

Tystnad råder från herr Inrikesminister

Tystnad råder från herr Inrikesminister

Inrikesminister Anders Ygeman svarade i en intervju i Expressen på frågan hur Sverige skulle klara en terroristattack som den i Belgien: ”Relativt väl. Vi vidtar alla mått och steg för att vara förberedda. Vi övar i regeringen, i polisen, i sjukvården”.

Läs mer »

Stordriftsfördelar eller stordriftsnackdelar?

Stordriftsfördelar eller stordriftsnackdelar?

Det har funnits en trend till att skapa kommunförbund som organiserar räddningstjänsten under ett antal år. En övertygelse om att fördelarna överväger nackdelarna med det råder om nu ens nackdelarna tas i beaktande. Hur ofta är det så att fördelarna faktiskt övervinner nackdelarnas konsekvenser? En inte helt entydig fråga, men i god ordning är det av intresse att veta och …

Läs mer »

Specialisering är nästa naturliga steg

Specialisering är nästa naturliga steg

Vi har under många år fått se hur vi har gått från räddningstjänstlagen till Lagen om skydd mot olyckor. En lag som burit med sig många konsekvenser för den organisatoriska utformningen av räddningstjänsten och för våra tjänster som ska nå ut i och till samhällets alla skikt. Vad är det egentligen som har hänt?

Läs mer »

Vart är jag välkommen?

Vart är jag välkommen?

Det finns många saker som ger upphov till olika tankar kring rekrytering, inte minst när man läser arbetsrätt och diskriminering som akademiskt ämne. Har i en tidigare artikel varit inne på vad kompetens är men har ännu inte berört rekryteringsprocessen eller dialogen om rekrytering. Vad är dialogens konsekvenser?

Läs mer »