Hem » Ola Morin

Ola Morin

Ola Morin började arbeta vid Helsingborgs brandförsvar år 1982, och tjänstgör nu som insatsledare och kompetensutvecklare där. Han är medlem i BRF sedan år 2010.

Besparingar igen.

De stora bränderna sommaren 2018 visade tydligt hur underbemannad och söndersparad svensk operativ räddningstjänst är.    Från flera håll erkändes det också öppet att besparingarna utarmat den operativa räddningstjänsten till en oacceptabel nivå. Vi som påtalat detta i flera årtionde hoppades nu få se en vändning och att den operativa räddningstjänsten skulle stärkas. Politikerna lovade bot och bättring på alla …

Läs mer »

Att tänka det otänkbara.

Det kom nyligen ett lagförslag om blåljussabotage som vid första anblicken verkade bra. När man tittar närmare på förslaget inser man ganska snabbt att det är ord som sällan eller aldrig kommer att bli till handling. Det blir i praktiken så svårt att bevisa grovt blåljussabotage att jag tvivlar på att någon blir dömd för detta brott om lagförslaget går …

Läs mer »

Blir det bättre nu?

MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) generaldirektör Dan Eliasson gjorde ett överraskande bra framträdande på konferensen Brandbefälsmötet i Helsingborg.

Läs mer »

LAGANDAN INOM RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Jag hör ibland att man pratar om laganda eller kultur inom räddningstjänsten i olika sammanhang. Oftast framför man det som något negativt och för det mesta framförs det av personer med ingen eller liten erfarenhet av operativ räddningstjänst. Många gånger utvecklar detta sig till rena barnsligheter. Vissa chefer och ledare verkar skylla det mesta på att det är fel laganda …

Läs mer »

KVALITET

I min förra spalt skrev jag om de ambitioner man nu verkar ha att höja den operativa räddningstjänstens förmåga till acceptabel nivå. Jag pekade på att antalet operativa brandmän i så fall måste öka i antal, både på hel och deltidssidan. Lika viktigt är det emellertid att man ger brandmän en bra utbildning.

Läs mer »

KVALITET OCH KVANTITET

Skogsbränderna i sommar verkar ge resultatet att viss upprustning av operativ räddningstjänst kommer att ske med statliga medel. MSB avser att inrikta sig mer på operativ räddningstjänst och aviserar att man satsar på utbildning, materiel och flygande resurser för att stärka beredskapen.

Läs mer »

GÅR DET BRA FÖR SVERIGE?

Vad har egentligen inte skrivits om sommarens bränder? Jag har sett hur många spaltkilometer som helst i ämnet. Och jag ser hur politikerna bjuder över varandra om hur man ska förstärka vår beredskap. För det är ju också valår.

Läs mer »

DAGS ATT IFRÅGASÄTTA HEMBESÖKEN.

Sedan 80-talet har vi i den operativa räddningstjänsten fått till oss ett antal olika projekt rörande det vi kallar utåtriktad verksamhet, d.v.s. projekt som mer eller mindre handlar om förebyggande verksamhet.

Läs mer »

FÖRTROENDE

   Hur viktigt är det att en chef åtnjuter förtroende från de han eller hon är chef för? Hur viktigt är det att chefen känner till kärnverksamheten i organisationen? Vad betyder den historia, det chefen varit med om tidigare, för en tillträdande chef i en verksamhet? Frågorna måste ställas med anledning av att Dan Eliasson tillträtt som generaldirektör för MSB …

Läs mer »

Total handlingsförlamning

Tiden runt jul- och nyårshelgerna blev precis lika jäklig för blåljuspersonalen som befarats. Från hela landet kommer rapporter om olika attacker och attentat. Politiker och beslutsfattare står i vanlig ordning och stammar. Massor av ord sägs men handling uteblir. Att det ska vara så fantastiskt svårt att ge räddningspersonal tjänstemannastatus, så att våldshandlingar kan klassas som våld mot tjänsteman?! Att …

Läs mer »