Wermahatten är ett filter som placeras direkt ned i dagvattenbrunnen. Filtret är ett verktyg för Räddningstjänsten att följa sitt ansvar gällande släckvatten som berörs både i Lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt Miljöbalken (MB). 

Wermahatten är ett engångsfilter som renar släckvatten direkt på plats vid varje insats. Filtret är ett hattformat filter som består av juteväv med två påsar innehållande olika absorbenter. Det är en mjuk produkt som lätt går att stuva in i det redan fullpackade räddningsfordonet. En person kan snabbt placera filtret i dagvattenbrunnen. En av fördelarna är att man använder befintlig infrastruktur istället för att bygga en ny. Det går heller inte att lita på att det finns tillgängliga sugbilar. Ett filter klarar upp till 250 liter per minut om flödet är större går det att skapa ett system av fler filter i brunnar som ligger nedströms.

Det filtrerar ut opolära ämnen/vätskor som tex kolväten (fossilolja, vegetabiliskolja, syror, glykol) samt filtrerar ut PFAS, tungmetaller men också större skräp. Det renar direkt mer än 98% av kolväten, tungmetaller och PFAS samt beräknas rena ca 85–90% av släckvattnet. Det kan absorbera upp till 25 gånger sin egen vikt

Efter insats plockas filtret upp, placeras i en plastsäck och hanteras som farligt avfall aktivt. Det kan finnas olika standards för måtten på brunnslock men det löses med en enkel modifiering av jutesäcken. I framtiden kommer vi också se högre krav på Räddningstjänsten att ta hand om släckvattnet.

• Filterhatten består av jute som är en växt från Bangladesh. Den är hydrofobiserad för att inte släppa igenom väta.
• Oljefiltret består av hydrofobiserad pappersmassa (biobaserad metod) som gör att massan attraherar kolväten såsom olja mm.
• Kolfiltret består av aktiverat biobaserat biokol med rester av kisel (uoo till 2%). Kolet kan uppta upp till 7,5% av sin egen vikt av tex tungmetaller mm.

Wermahatten placeras enkelt rakt ned i dagvattenbrunnen

• Det går snabbt att placera filtret i dagvattenbrunnen. En av fördelarna är att man använder befintlig infrastruktur istället för att bygga en ny.

Företaget som tagit fram filtret heter Werma och ligger i Sunne, för mer information: www.werma.se
Text: Fredrik Persson, Bild Wermahatten
Firefighters

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here