Tisdag 7/9 2021 uppmärksammades deltidsanställda brandmän under Brandman på jobbet-dagen, ett initiativ för att synliggöra både brandmän och deras huvudarbetsgivare. Närmare 70 procent av Sveriges räddningstjänst består av brandmän på deltid och de spelar en stor roll för beredskapen i hela Sverige.

Initiativet Brandman på jobbet-dagen kommer från Räddningstjänstens Riksorganisation för beredskapsfrågor (RRFB). Syftet är att uppmärksamma den viktiga insats som både brandmän och deras huvudarbetsgivare bidrar med till samhällets beredskap och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.

Allt svårare att rekrytera brandmän på deltid

Det finns närmare 16 000 brandmän inom kommunal räddningstjänst i Sverige. Nästan 11 000 (70 procent) är anställda på deltid med ett annat ordinarie jobb som huvudförsörjning. Samtidigt har en stor del av kommunerna svårt att rekrytera brandmän på deltid, särskilt i glesbygd. Det beror delvis på att trenden är att fler och fler människor flyttar till tätorter eller pendlar till större tätorter. Dagtid finns då endast kvar ett fåtal personer i arbetsför ålder i mindre samhällen och på landet.

– Räddningstjänsten är beroende av att arbetsgivare ger möjlighet till sina anställda att jobba som brandman på deltid. Både för den lilla olyckan på den lokala orten men också för de stora olyckorna som kräver att räddningstjänsterna hjälps åt över kommungränser, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB.

Antal deltidsanställda brandmän, karta grafik

MSB utbildar framtidens brandmän

Ett av MSB:s viktigaste uppdrag är att stärka Sveriges förmåga att förebygga och hantera olyckor. Det gör vi bland annat genom att utbilda brandmän på deltid som kommer att ha beredskap i kombination med sitt ordinarie arbete. Under våren 2021 har MSB examinerat 189 nya brandmän på deltid och fler kommer att utbildas under hösten.

Källa och grafik: MSB
www.firefighters.se