X-jet är ett unikt vattendimsystem med skärande funktion, det finns i flera olika utförande och modeller. Företaget X-Fire AB i Skene saluför systemet som sedan tidigare är kända för sina produkter Fire Pro Släckgranat och X-Fog.

Det här släcksystemet är sedan några år patentskyddat i Sverige, förutom att släcka bränder det fler användningsmöjligheter som tex länspumpa och ställa om till en CBRN saneringsfunktion. Släcksystemet är CE godkänt och Natoklassat. 
Släcksystemet har stor flexibilitet genom olika munstycken, det skapar många möjligheter att få släckmedlet dit man vill och man får hög släckeffekt vid allt från brand i soptunna till stora lagerlokaler. Precis som för alla andra släcksystem bör operatören ha kunskap inom området och rätt utrustning för att göra de mest optimala insatserna.

X-jet systemen är konstruerade och tillverkade för användning vid brandbekämpning

Systemen bygger på en motor, diesel, bensin eller hydraulik för drivningen av en högtryckspump, med effekt på 200, 300 eller 350 Bar. Samt ett vattenflöde från 22 liter/minut till 60 liter/minut beroende på system. 
En högtrycksslang försörjer en patenterad speciallans som ger en vattenstråle med högt tryck. Från en behållare på lansen tillsätts ett abrasivmedel, medlet gör att vattenstrålen kan  skära genom trä, betong och metall. Vinsten är att inget abrasiv passerar genom slangen som i så fall skulle slita på den. 
När hål gjorts i den vägg som ansluter till branden sprutar systemet in en fin vattendimma som snabbt sänker temperaturen, insatsen blir därför mycket effektiv. En rejäl skademinskning i jämförelse med då stora och onödiga mängder vatten används. 

Vid frågan om det går att ytterligare höja släckeffekten svarar Richard Qvarfell att:
– Ja visst går det, flera olika forskningsrapporter samt praktisk erfarenhet från många insatser under ett flertal år visar att släckeffekten höjs då man tillsätter tillsatsmedlet X-Fog och minskar vattendimmans droppstorleken och dessutom ökar den ytkylande effekten. 

Just nu finns utrustningen på ca 50 räddningstjänster runt om i Skandinavien och Richard Qvarfell på X-Fire AB ser stor potential för släcksystemet X-jet, dels släckeffektiviteten samt minskade skador till följd av släckvattenproblematiken. Dessa utmaningar gör att det bör finnas ett stort intresse för de olika produkterna.
Lansen ger många möjligheter genom att byte av munstycke och abrasivbehållare kan ske medan systemet fortfarande är igång. Till lansen och systemet finns även andra tillbehör, se bild. Systemen kan även dosera eller injicera tillsatsmedel. Systemen har ingen elektronisk styrning av abrasiv eller motor därmed påverkas det heller inte av elektromagnetiska störningar.

Skillnaden mellan Abrasive Suspended Water Jetting och Abrasive Entrained

Suspended System: Systemet har endast ett munstycke, således en strålbild. Abrasivet är laddat i ett kärl innan slangen och har således ett högt tryck i kärlet och i slangen som är gjord för att transportera vatten inte abrasiv. Har du ex 80 m slang så ifrån det du trycker på abrasivknappen tar det ca 18 sekunder till att abrasivet är framme vid munstycket och börjar skära. När du har skurit igenom materialet och avslutat abrasivuttaget kommer det fortfarande abrasiv i 18 sekunder efteråt.

Entrained system: Systemet kan ha fleramunstycken, flera olika strålbilder. Abrasivet sitter i ett kärl i lansen med ca 0,5 bars undertryck och således inget abrasiv i slangen, det tar ca 1 sekund från att du trycker på abrasivknappen tills det börjar skära. När du skurit igenom materialet och avslutat abrasivuttaget tar det 1 sekund till att abrasivet stoppar oavsett slanglängd.

X-jet släcksystem för räddningstjänsten

Fakta om X-jet tillverkaren Cristanini Företaget har sedan 1972 skapat och tillverkat innovativa och tekniskt avancerade lösningar som idag är uppskattade över hela världen. De har produkter för både civila och militära sektorer, de är officiell NATO-konstruktör.
De är närvarande i över 70 länder och har tydligt fokus på att fortsätta tillhandahålla global säkerhet och assistans till människor och miljö i händelse av industriella katastrofer, kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära attacker eller terrorattacker. 
2012 startades utvecklingen av släcksystem med vattendimma för manuell brandsläckning med olika strålbilder.

Text: Fredrik Persson
www.firefigthers.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here