En kommunal kombitjänst i Hässleholm som RIB innebär att man har en heltidstjänstgöring för kommunen och samtidigt har beredskap som RIB. Till skillnad från andra kommunala tjänster som också innehas av RIB:ar så utför kombitjänsterna arbetsuppgifter för flera olika förvaltningar i kommunen istället för bara en förvaltning. Kombitjänsterna skapas därför i tätt samarbete mellan olika förvaltningar i kommunen. 

Personen anställs i ett utvalt stationsområde där det behövs fler RIB. Det betyder att man enbart har arbetsuppgifter som kan utföras inom beredskapsområdet eftersom man när som helst kan behöva åka på larm. Kombitjänsten utgår därför ofta från RIB-stationerna som utgångspunkt på dagen och stadigvarande arbetsplats. Räddningstjänsten har det formella arbetsgivaransvaret för tjänsten men eftersom tjänsten delas av flera olika förvaltningar så kan personen också arbetsledas av de förvaltningar som önskar få arbetsuppgifter utförda i området. Ett exempel kan vara att en kombitjänst innefattar att arbeta med vaktmästaruppgifter på 40%, räddningstjänstens drift och service 20%, fastighetsförvaltare 20% och skolan 20%. Samtidigt innehar man beredskap som RIB. 

Perfekt för flexibla personer som kan ta personligt ansvar 

I utgångsläge är tjänsterna förlagda mellan 7-16 i Hässleholm men det kan finnas tillfällig flexibilitet i schemaläggningen beroende på behovet i området. För att kunna passa för en kommunal kombitjänst på RIB så behöver man därför vara en flexibel person som kan arbeta med eget ansvar. Dessutom behöver man också såklart uppfylla kriterierna för att kunna tjänstgöra som brandman. I Hässleholm driftsätter man minst 2 kombitjänster samtidigt pga den psykosociala arbetsmiljön vid ensamarbete.  
   Resultatet som Hässleholms kommun önskar uppnå med kombitjänsterna är att kunna täcka beredskap under dagarna då heltidsförlagda arbetstillfällen saknas i området. På kvällar och helger finns det fler som kan täcka beredskap. Genom att skapa en daglig service för de RIB:ar som tjänstgör i området så hoppas man också att man ska få fler personer som visar intresse för att tjänstgöra som RIB. Eftersom det har visat sig att ett avslut har skapat en negativs spiral med fler avslut så hoppas man nu att dessa tjänster istället ska skapa en positiv spiral med fler som vill bli RIB. Genom beslut om åtgärder som prioriterar livskvalitén i en kransort så kan mycket annan positiv goodwill uppnås med. I förlängningen finns en förhoppning om att en allmänt större inflyttning sker av företag och boenden om man visar att man satsat på området. Ett ytterligare beslut som fattats är att inga förvaltningar får säga nej till den som vill vara rib ,om inte speciella omständigheter finns tex nattvak. 

Grannkommunen Ljungby har varit en god hjälp i det här projektet 

Det är viktigt att komma ihåg att problemet med att rekrytera RIB inte kommer att försvinna av sig själv. Nya initiativ är nya försök att lösa problematiken på ett annat sätt. Detta är ett förslag som kan utvärderas efter en testperiod. Enligt räddningstjänsten i Ljungby har det varit ett mycket lyckat koncept för dem. 

Text: Emma Nordwall