Gällö brandstation har normalt ca 60 larm per år, men nu i juli var vi med våra mått hårt belastade.
Med ca 25 larm av vilka ett antal krävde många timmar att hantera. Brandstationerna i stationens närområde har inte varit fullbemannade under perioden, vilket beror på existerande personalbrist och pågående semestrar.

De brandmän som funnits tillgängliga har hjälpt varandra på ett makalöst sätt och de som arbetat mest har mer än 150 timmars arbetstid utöver den som fullgjorts i huvudanställningen.

Beslutsfattarna räknar tydligen med hjälp av frivilliga

Arbetspassen har blivit extremt långa, ibland mer än ett dygn. Utan frivilliga med fordon att transportera vatten skulle bränderna fått ännu större omfattning. Jämtlands räddningstjänstförbund har under en period av 20 år, förutom att minska på sina personalresurser, minskat fordonsparken och förmågan att transportera vatten på många orter. Kombinationen tank och släckbil har ersatts med ett tungt fordon på nio stationer. Tungt fordon har ersatts men mindre fordon på sex stationer.

Modernare, men inte bättre

Idag är fordonsparken modernare men kapaciteten har minskat, antalet brandposter har också minskat kraftigt och underhållet brister på de som finns kvar. Vid allt fler insatser är vattenbrist ett stort bekymmer. En annan resurs som kraftigt minskat är antalet bandvagnar.

Nya besparingar är aviserade för 2019 – vi får hoppas att beslutsfattarna vill stoppa den här negativa utvecklingen.

Håkan Olofsson ser på läget i svensk räddningstjänst

Brandmännens riksförbund har under många år varnat för effekterna av besparingarna som genomförts i de kommunala räddningstjänsterna i landet. Gällö brandstation är bara ett exempel på hur nedskärningarna drabbar räddningstjänsten. Ser vi på kollektivavtal och löneökningar i procent på våra låga löner blir det endast några tior att förhandla om varje år. Den del av inkomsten för en enskild eller en familjs ekonomi som kommer från extraarbetet inom räddningstjänsten har urholkats, det är förödande för arbetsgivare som behöver rekrytera och behålla personal. Alla känner till det här, men ingen har vågat ta i frågan officiellt.

Vision har bett om ursäkt

Skl/Pacta har inte skött avtalsförhandlingarna på ett ansvarsfullt sätt. De valde att köra över det fack som organiserar i princip alla RiB-anställda brandmän i landet. Skl/Pacta förmådde Kommunal att underteckna ett avtal som för en del brandmän innebar lönesänkningar och för nästan alla brandmän innebar att tillfällena ökade då man förlorar pengar på extraarbete. Vision skrev också på men har senare bett om ursäkt. Skl/Pacta har i delar fått fel lägesbild av sina tjänstemän om hur facken såg på de förändringar man drev igenom, arbetsgivare vittnar också om att det inte fanns möjlighet till att vara delaktig innan förändringarna sjösattes.

Arbetsgivarna måste hålla sina löften

Många erfarna brandmän har slutat, de skulle verkligen ha behövts ute i skogarna denna sommar.

Arbetsgivare runt om i landet har lovat sina anställda att vara delaktiga inför kommande avtalsförhandlingar, de inleds efter årsskiftet och kommer att bli enormt viktiga. Oron är stor att prestige ska gå före viljan att skapa ett väl fungerande RiB-avtal. Politikerna måste peka med hela handen och ge förhandlarna både en inriktning och mandat att hantera situationen.

Arbetsgivarnas löften har fått många brandmän att återta sina uppsägningar men om resultatet återigen blir konstigt törs jag inte tänka på hur personalläget kan se ut inför sommaren 2019.

Text:
Håkan Olofsson, Distriktsombudsman