Det lockande erbjudandet till 58-åringar som stannar istället för att gå i pension.
5 900 kronor extra i pensionsförstärkning varje månad – det får brandmän inom Södertörns Brandförsvarsförbund som fyllt 58 år men som väljer att stanna kvar i jobbet istället för att gå i pension. Responsen på erbjudandet som började gälla vid årsskiftet har varit mycket god.

Räddningstjänster över hela landet har idag samma dilemma. Ett stort antal brandmän är på väg att fylla, eller har fyllt, 58 år vilket ger dem rätt att gå i tidig pension om de uppfyller villkoren för Räddningstjänstens särskilda avtalspension. Dessa villkor är; arbete i 30 år inom kommunal räddningstjänst, varav 25 år i utryckningsstyrkan. Personen måste också tillhöra utryckningsstyrkan vid pensionstillfället. Anledningen till att så många brandmän samtidigt närmar sig denna ålder är den arbetstidsförkortning som genomfördes år 1981, då brandmän gick ner i tid från 56 timmar per vecka till 42 timmar per vecka. – Man anställde helt enkelt ett helt nytt skiftlag. Tidigare fanns det bara tre skift men idag går vi runt på fyra skift, berättar brandmannen och chauffören Tony Lundborg som var en av många som började inom räddningstjänsten i samband med arbetstidsförkortningen. För Tonys del handlade det om Haninge brandstation, inom det som något år senare skulle bli Södertörns Brandförsvarsförbund med idag 10 medlemskommuner 

Och han är fortfarande Haninge brandstation, grupp 4, trogen och är den på stationen som varit med längst. Idag är Tony 61 år. När han fyllde 58 år så gjorde han alltså valet att inte gå i pension, utan Tony fortsatte att jobba. – Ja, och anledningen till att jag stannat är jag trivs så väldigt bra med mitt arbete. Kamratskapet i gruppen och här på stationen är helt fantastiskt. Jag tycker att jag har världens bästa jobb, säger Tony som även har brandtillsyn som sin arbetsuppgift.

Individuell tjänstepensionsförsäkring

Från och med årsskiftet så började han dessutom få extra pengar i form av en individuell tjänstepensionsförsäkring varje månad. Då trädde nämligen ett system med extra pensionsförstärkning i kraft som Södertörns Brandförsvarsförbund har utarbetat med syftet att förmå ”58-åringarna” att stanna kvar i yrket i några år till – ett system som Södertörn är ensamt om i landet ännu så länge.

Camilla Molinder är HR-chef på brandförsvars-förbundet. – Vi hade sett att många brandmän här hos oss var på gång att gå i pension. Och när många går i pension samtidigt på räddningstjänster över hela landet så uppstår dessutom en helt ny rörlighet. Vi insåg att vi måste börja jobba aktivt med vad vi erbjuder som arbetsgivare. Vi ville visa varför Södertörns Brandförsvarsförbund är en bra arbetsplats att vara på och att stanna kvar på, säger hon.

För att omfattas av Södertörns erbjudande till 58-åringarna måste brandmannen dels motsvara kvalifikationerna för Räddningstjänstens särskilda avtalspension, som nämns ovan, och dels fortsätta att arbeta i utryckningsstyrkan. Då betalar Södertörns Brandförsvarsförbund in 5 900 kronor per månad till brandmannen som en premie till en tjänstepensionsförsäkring. Utbetalningen från tjänstepensionsförsäkringen görs sedan efter överenskommelse med försäkringsbolaget. För brandmän som likt Tony valde att stanna kvar i tjänst efter 58 år fyllda, men innan erbjudandet blev aktuellt, betalas en extra premie på 2500 kronor. Tony får därmed en extraslant på totalt 8400 kronor per månad fram tills dess han väljer att sluta, dock längst till dess han fyller 65 år.

Inte möjligt att komma tillbaka

– Vi ville se vad vi kunde göra för att det skulle kännas lite som kompensation för att man valt att stanna efter 58 år innan erbjudandet blev aktuellt, som i Tonys fall. Samtidigt kollade vi om det var möjligt att komma tillbaka till arbetslivet för dem som gått i pension under 2017 och inte hade fått erbjudandet, men det funkade inte. Den som hade gått i pension hade gjort det slutgiltigt, säger Lena Larsen som är ekonomichef på SBFF.

Camilla Molinder berättar att många brandmän som var aktuella för erbjudandet undrade vad de ”signade upp sig på”. Vilka var villkoren? Måste de stanna ett halvår eller något liknande? – Men det finns inga villkor. Man signar upp sig för en månad i taget och man kan sluta och gå i pension när man vill, förklarar hon. – Ja, det finns ingen hake och det är väldigt positivt.
SBFF vill helt enkelt bara ha oss, säger Tony och skrattar. Responsen på erbjudandet har blivit mycket god och i dagsläget är det 17-18 brandmän inom SBFF som valt att fortsätta i jobbet efter fyllda 58 år. Vid Haninge brandstation är det Tony och ytterligare en brandman som nappat på erbjudandet.

– Vi är jätteglada över detta positiva gensvar. Det är verkligen kul. En del frågar vad erbjudandet kostar men man kan se det på olika sätt. Att lära upp en ny brandman är ju verkligen kostsamt och sedan tar det många, många år för honom eller henne att få den erfarenhet som exempelvis Tony besitter. Så alternativkostnaden för vårt system är ju väldigt mycket större än den faktiska kostnaden, säger Camilla. – Hos medarbetarna som stannar finns det ju fantastiska kompetenser och resurser. Idag är man ju faktiskt fortfarande rekryteringsbar vid 58 års ålder. Så vi på SBFF är ”glada hela veckan”. I den här verksamheten behövs ju alla; från 25-åringen med sin styrka och kondition och 60-åringen med sina erfarenheter och sin klokhet, menar hon.

Som en trisslott

Det finns en viktig aspekt kring villkoren för Räddningstjänstens särskilda avtalspension, som SBFF gärna vill framhålla i detta sammanhang. – Ja, möjligheten att gå i pension vid 58 år är förstås verkligen förmånlig. Någon sade att det är som att skrapa fram en trisslott. Du får ju 73,5 % a din lön ända fram till 65 år. Men vad man missat i hela det paketet är avsättningen till den allmänna pensionen. Åren då du lever på din trisslott så sker ingen avsättning till den allmänna pensionen vilket gör att ålderspensionen från 65 år och framåt blir lägre. Då är trisslotten inte lika kul längre, säger Camilla Molinder. – Vi har räknat ut att man behöver jobba i 3,5 år från 58 års ålder med vår modell för att täcka upp tappet. Alltså, den som går i pension 3,5 år efter 58 år fyllda förlorar inget på pensionsuppgörelsen. Då har man täckt sin förlust för allmänpensionen, berättar Lena Larsen.

För de brandmän som funderar på att hoppa på SBFF:s erbjudande ingår en obligatorisk rådgivning där deras pensionssituation blir ordentligt genomlyst. – Genomgången klargör vad som händer om brandmannen går i pension idag, om tre år, eller vid fyllda 65. Det är viktigt att veta vad som faktiskt sker med pensionen och att dessutom få med makens, hustruns eller sambons pensionsbild. Alltså, pensionen som familjen ska leva på framöver, säger Camilla. Nyfikenheten på SBFF:s nya modell är stor hos andra räddningstjänster eftersom alla idag sitter i samma båt, med stora pensionsavgångar som väntar. – Många ville boka upp oss redan i december för att vi skulle berätta mer men vi ville vänta till systemet hade gått igång ordentligt för att se om det mottogs på det sätt som vi hade önskat av våra brandmän. Och hittills har vi ju fått jättebra respons, säger Lena Larsen.

Hur länge kommer Tony Lundborg att fortsätta med sitt jobb som brandman i utryckningsstyrkan på Haninge brandstation? – Det vet jag faktiskt inte. Jag har ingen plan. Men jag har en fru som kommer att jobba i fem år till och det kan ju vara ett bra riktmärke, menar Tony.