Som samhällets ryggrad bär ni ett stort ansvar på era axlar. Samhället räknar alltmer med ert engagemang. Trots att ni blir allt färre och uppgifterna allt fler, sviker inte samhällets förväntningar på er. Ni ska finnas där när hjälpen behövs. Oavsett om det är för en timme eller flera veckor. Ett ansvar som ni stolt axlat i många många år.

Ni har varit osjälviska i ert arbete för ett tryggt samhälle. Olyckan kan ha inträffat i skogen eller i stan, utan att det för den sakens skull spelat någon roll, hjälpen har alltid kommit ändå. Jag är stolt att tillhöra denna yrkeskår, med en dröm om att framtiden ska bli densamma som vår historia. Om jag blickar framåt känns det dock som att vi går mot svårare tider. Krafter vill göra det möjligt att ta in privata aktörer i den operativa räddningstjänsten genom att införliva IVPR, (i väntan på räddningstjänst).

Arbetsgivare gör än en gång försök att minska personalstyrkan vid inträngning i tät brandrök (rökdykning), genom att hävda att det möjliggör en mer effektiv insats. Detta ska då bara vara möjligt vid lätta rökdykningar(?!). Arbetsmiljön på stationerna är också en viktig punkt som behöver adresseras mycket mer i framtiden. Inte bara genom att stationer i sig är mycket slitna, vi utsätts också för allt mer risker i yrket som brandmän och brandbefäl.

Oavsett facklig tillhörighet eller inte är vi alla brandmän/brandbefäl och påverkas av de förutsättningar som yrket innebär. Vår grundläggande inställning är att finnas för den som behöver hjälp. Ett gott operativt arbete möjliggör den inställningen. Förebyggande arbete har en stor väsentlig del i vår vardag, men det kommer alltid fortfarande behövas operativ räddningstjänst. Med detta vill jag uppmana er att fundera över tre punkter.

⇒  Vem utför de flesta arbetsmomenten i det operativa arbetet?

⇒  Tycker du att förutsättningar är på väg att bli de rätta för att fortsatt kunna hjälpa den drabbade effektivt?

⇒  Hur vill du att dina förutsättningar ska se ut?

Fundera en stund och kom ihåg en sak, ni ÄR Sveriges ryggrad! Och endast ni kan hålla Sverige stående. Jag anser att det är dags att säga vad vi tycker! Gör våra enkäter, tyck till!

/Christer Nyberg Avtalskommittén

Enkät deltid och värn

Enkät heltid