GRIB Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

Hallå där! Fredrik Johansson, lärare och kvalitetssamordnare på MSB

0
Hur går det med Gributbildningen, som nu har funnits i 5 år? Fredrik Johansson svarar: – GRIB, Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, togs fram utifrån...

Senaste inlägg