Hur går det med Gributbildningen, som nu har funnits i 5 år? Fredrik Johansson svarar:

– GRIB, Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, togs fram utifrån behov och önskemål från Sveriges räddningstjänster. Utbildningen blev därför nedkortad till 6 veckor. Indelad i 2 kurser och bedrivs på 9 orter i landet sedan 2018. Borås, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Luleå, Revinge, Rosersberg, Sandö och Växjö.

En annan skillnad från tidigare utbildning är att man inte behöver några förkunskaper för att vara behörig. Så länge man har en anställning som RIB, räddningstjänstpersonal i beredskap, i en kommun så är man behörig att söka utbildningen.

Vi tycker att utbildningen fungerar bättre än förväntat och det styrks av utvärderingarna från kurserna som tydligt visar att man är väldigt nöjd med utbildningen. Det finns studerande som är så nöjda att de skulle vilja gå utbildningen en gång till.

Hur ser Framtiden ut för GRIB? 

– Grib fortsätter oförändrat under 2023-2024. Under tiden sker det ett utvecklingsarbete, men vi vet i dagsläget inget om hur det kommer påverka utbildningen.

Monika Nyqvist, GRIB instruktör och RIBBARE
Firefighters.se