Avtalet ger flera perspektiv och utifrån det tvingande märket och procentsatsen som det anger är vi nöjda. Beredskapsersättningen var prioriterad men låga ersättningar ger små höjningar i kronor och ören vilket är det stora problemet på just det här avtalet. Märket i procent ger mindre i kronor och ören på lägre löner än högre löner och vi menade och menar fortfarande att deltidsbrandmän halkat efter. Avtalet är på två år då vi vill att det ska gå i takt med andra avtal och inte hamna i bakvatten mellan andra viktiga avtal för brandmän. Normalt är det tre eller ibland fyra år men vi menar att om det redan nu är svårt att sia om det här året är det omöjligt att se tre år framåt.

RiB-22 innehåller kortfattat följande förändringar:

  • Utbildningspremie oavsett utbildning för distansstudier
  • Sjukersättningen höjs från 77,6 % till 80 % och inget karensavdrag för dag 1–14 enbart i anställningen som RiB.
  • Ersättningsdagar för graviditet ökas från 180 till 270.
  • Vid trängande familjeskäl och arbetstagaren behöver ledigt så bibehåller man beredskapsersättningen, under begränsad period.
  • Vakansersättningen är förtydligad och ska överläggas med facklig part.
  • Pensionsavtalet AKAP-KR – införs i RiB-avtalet, en ökning från 4,5 % till 6,0 %.
  • 2023 läggs märket dels på beredskapsersättningen och samma procentsats tillförs också på tjänstgöringsersättningen.
  • Avtal om Förhandlingsordning tecknas med BRF.

Det här har inte varit enkla beslut, inte den lösning och det avtal vi hade hoppats på men det bästa som det gick att få utifrån de rådande förutsättningarna. Märket och procentsatsen är bestämt av politiken, skyddat av Medlingsinstitutet och när politiken sen inte skjuter till pengar, gör undantag och särskilda satsningar trots stora problem för en yrkesgrupp är det svårt. Inte bara för oss fackliga utan även för arbetsgivarsidans tjänstemän så ingen skugga skall falla på dem.


Ingen yrkesgrupp har så stora rekryteringsproblem och det vet politiken såväl lokalt som centralt. Politiken ska normalt inte lägga sig i lönebildning men det gäller även i så fall andra lönesatsningar där det varit svårigheter och akuta lägen. Jag tänker tex på blåljuskollegorna och polisen om än de fortfarande behöver och förtjänar stöd. Vi är nöjda utifrån de förutsättningar som fanns men inte utifrån de förutsättningar som borde funnits så kampen för att bibehålla den svenska modellen av räddningstjänst och stå upp för Sveriges brandmän fortsätter. Med BRF som fortsatt avtalspart vilket är viktigt för svensk räddningstjänst. Nu går vi mot politiken igen och vi vet var de är och även var de borde varit så nu startar vi rond två. Svensk räddningstjänst ska in i valrörelsen!

Mer information kommer och frågor kan ställas till: kansli@brandfacket.se

För mer info läs gärna: https://brandfacket.se/wp-content/uploads/2022/05/RIB-22-FAQ.pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here