– Magnus, BRF:s centrala ombudsman, jag hörde ni sagt upp avtalet för deltidsbrandmännen?
– Jo det stämmer, det gjorde vi igår den 19 januari samt lämnande vårt förslag till nytt avtal. 

– Varför då, var det inte bra?
– Nej, dels gick det ut i den ordinarie avtalsperioden men det hade en hel del att önska och har ställt till mycket arbete och en del helt i onödan, tycker vi. Ett litet avtal som just gav lite, för lite helt enkelt och det måste åtgärdas. 

– Blir det nya bättre då?
– Ja det är ju vår önskan men det krävs ju två för att dansa tango sägs det och vi är flera än så som ska tycka och dra men vi har stora förhoppningar om få till ett bra avtal. 

– Vadå flera, är ni flera i BRF som håller på med det här och är ni inte överens?
– Jo, i BRF är vi helt överens och det är kanske inte så konstigt när alla vi som håller på med detta är aktiva eller fd hel- eller deltidsbrandmän. Jag är ju själv deltidare. Sen har vi jobbat med detta under många år och just det här avtalet det senaste 2-3 åren. 
Vi har ett avtalsråd men även arbetsgrupper som har arbetat med detta sedan lång tid tillbaka. Vi har skickat ut enkäter och ringt upp våra förtroendevalda i de lokala avdelningarna m.m. Vi har verkligen lagt en rejäl grund för avtalsrörelsen, laddat upp och vi vet vad man vill i landet. 

Vad vill BRF då och vad vill man i landet?
Det är ju ett otroligt stort behov av deltidare i många räddningstjänster och i princip varje vecka är det nån artikel i media att det saknas deltidare. Vi vet att det är väldigt svårt att rekrytera och då måste det till något som man inte använt sig av tidigare. Vi måste göra något nytt för att avhjälpa rekryteringsproblematiken och varför inte pröva något vi drivit och tror på och som aldrig är gjort: Gör avtalet attraktivt och ge deltidarna lön för mödan. 

Lön för mödan, hur tänker du då?
BRF har ju sedan lång tillbaka krävt och påtalat att beredskapsersättningen ska höjas rejält vilket inte våra motparter, dvs arbetsgivarorganisationerna, insett, än. Istället har man lagt in små saker vid sidan om avtalet som man trott ska ge effekt men som inte gett fler deltidare överhuvudtaget. 
Idag värderas fritiden och familjen mer än att ha beredskap och vara låst för 28,30 kr i timmen. Visst har man ersättning vid larm men det räcker ändå inte till för att vara tillräckligt attraktivt och därmed få in fler deltidare samt behålla de man har. 

Hur ser det ut i andra branscher?
Andra yrkeskategorier har en mycket högre ersättning vid beredskap samt längre inställelsetid. En deltidare har mellan 5-10 minuter på sig, oavsett tid på dygnet, att sitta i brandbilen på väg till larm och dessutom är yrket som sådant ett väldigt riskfyllt yrke. För att inte tala om vilken extremt kostnadseffektiv resurs som deltidsbrandmännen är. 

Hur ska lönerna finansieras?
Det finns pengar i den kommunala sektorn som kan avsättas till att höjda löner. Under 2020 gick kommuner och regioner med 50 miljarder plus och prognosen för 2021 är ca 20 miljarder plus så visst finns det pengar att tillföra till räddningstjänsterna som dessutom lyder under LSO, lagen om skydd mot olyckor, vilket innebär att det är ett lagkrav att se till så att tredje man har rätt till ett likvärdigt skydd. Men då gäller det att kunna bemanna sina brandbilar och ett steg i rätt riktning är att göra en rejäl satsning på denna yrkesgrupp som varit otroligt eftersatt i så många år!

Swedish Firefighters
Brandmännens Riksförbund

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here