Varje år kan Sveriges kommuner söka statsbidrag för att bekosta åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden, det är MSB:s uppgift att fördela pengarna. Risker som följer med klimatförändringar bör identifieras av kommunerna och förebyggas så långt det är möjligt.

Under 2021 fördelades nästan 25 miljoner kronor till kommunerna och 4,5 miljoner kronor till länsstyrelserna för sitt arbete enligt översvämningsförordningen. 2021 fick sex kommuner bidrag för olika åtgärder som rör översvämningar, ras och skred. 2022 kommer 521 miljoner kronor delas ut som kommer ge kommunerna betydligt större möjligheter att förbättra sitt förebyggande arbete.

Med det ökade bidraget på drygt 521 miljoner kronor får kommunerna betydligt större möjligheter att skala upp sitt förebyggande arbete på det här området.
Statsbidraget för 2022 kan ansökas redan nu och fram till den 1 augusti 2022.
Här hittar du ansökningshandlingar samt frågor och svar.

Fredrik Persson, Källa: MSB
firefighters.se

Previous articleSista droppen!
Next articleSwedish Firefighters tar pulsen på centrala ombudsmanen i BRF
Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here