CGS lanserar X-Fog – unikt tensidfritt släckmedel som möter moderna krav och högt ställda miljökrav. X-Fog är som det enda högeffektiva, vätskebaserade släckmedlet på marknaden helt fritt från tensider, det gör ett byte från både PFAS (flourtensider) och som andra tensider enkelt. Det nya släckmedlet är noga testat av räddningstjänsten och finns tillgängligt i behållare om 6 och 9 liter. 

Brandsläckare ersätter skumbrandsläckare i så kallade fibrösa material som trä, papper, textil och olika plastmaterial, sk klass A-brand. Brandsläckaren består av ett miljöneutralt och tensidfritt släckmedel med upp till fyra gånger bättre släckeffekt än vatten. X-Fog ger också ett förebyggande brandskydd genom att vara både släckande och impregnerande vilket förhindrar återantändning under släckningsarbetet. Den goda släckeffekten innebär också en mycket snabb värmesänkning av branden. Det innebär att de brännbara och giftiga gaser som uppstår minskar, därmed skapas en bättre miljö för användaren. 

Statistik talar för X-fog

Enligt statistik från MSB är 98% av alla bränder klass A, det vill säga bränder där skum inte behövs som släckmedel. X-fog klassas som vatten med tillsats och används idag av räddningstjänsten för skogs-, hus- och industribränder på olika orter i landet. Släckmedlet saknar kemiska ämnen som har cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper. Genom CGS blir den nya brandsläckaren nu brett tillgängligt även som handbrandsläckare om 6 och 9 liter. 

– X-Fog ger helt nya förutsättningar att släcka bränder utan att kompromissa med människors hälsa och miljö. I stort sett alla skumsläckare kan ersättas, säger Melker Lang, produktchef på GPBM Nordic AB som ligger bakom varumärket CGS. 

I dag finns inget behov att sätta AB-släckare i offentliga utrymmen på till exempel skolor, kontor och hotell. AB-skum rekommenderas till platser där det verkligen föreligger risk för pölbrand, vilket totalt sett utgör en ytterst liten del av alla bränder. 

Snart stopp för skumsläckare med fluortensider

En ny lagstiftning är på gång för att stoppa användningen av skumsläckare med flourtensidinnehåll (PFAS) som under lång tid varit branschstandard. Miljöbalken föreskriver att skum inte ska användas, och enligt MSB bör skumsläckare undvikas där det går. Skum som innehåller tensider kan föra med sig gifter från branden ner i marken och bidrar till förgiftning av vattenmagasin och grundvatten. PFAS, som är mer studerat än tensider i allmänhet, har hittats i flera vattentäkter i Sverige, ofta från brandskum som runnit ned i vattnet. Genom vattnet kan flourtensiderna sedan tas upp av levande varelser och lagras i till exempel levern och blodomloppet.

Läs mer om X-Fog på: www.cgsfire.se

Fredrik Persson
firefighters

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here