En brandman har sin kropp som arbetsredskap och kroppen ska hålla hela yrkeskarriären och gärna hela livet. När vi åldras blir kroppens leder och muskler stela, stelhet kan leda till felbelastning och en ökad skadebenägenhet. 

Ett sätt att bibehålla och upprätthålla en viss del av rörligheten i kroppen kan åstadkommas med hjälp av dynamisk rörlighet. Detta innebär att du gör en rörelse följsamt ev med lite gung, du stannar inte upp och stretchar muskeln. Inga redskap behövs men det kan vara till hjälp att använda sig av en pinne tex ett kvastskaft. 

På bilden ser du ett utdrag från undervisning i ämnet hälsa och livsstils på MSBs GRIB utbildning, där dynamisk rörlighet ingår. Rörlighetsträning görs med fördel före du startar ditt träningspass, lägg gärna extra energi på de delar av kroppen som du har tänkt att träna. 

dynamisk rörlighet
Utdrag från undervisning i ämnet hälsa och livsstils på MSBs GRIB utbildning

www.firefighters.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here