I september presenterade Stiftelsen Brandmännens Cancerfond en studie av ett nytt skyddsunderställ som minskar risken för yrkesrelaterade cancerdiagnoser hos brandmän. Studien är genomförd av Chalmers, Lunds universitet och IVL.

Antalet dödsfall i cancer bland personer under 75 år är upp till tre gånger så högt bland brandmän jämfört med övriga befolkningen och utgör därmed stort arbetsmiljöproblem. Den främsta orsaken bakom den höga förekomsten av cancer bland brandmän är att brandrök innehåller polycycliska aromatiska kolväten (PAH), cancerogena ämnen, som tränger igenom brandmännens standardutrustning och absorberas av huden. Det nya skyddsunderstället är en svensk innovation av högteknologiskt adsorptivt material med aktivt kol som binder gasens farliga ämnen, det minskar markant de farliga ämnenas exponering mot huden. I studien testades även dagens standardkläder och de reducerade PAH till huden i genomsnitt med en femtondedel (1/15) av totala mängden PAH i brandröken. Det nya adsorptiva understället reducerades mängden PAH till mindre än en tusendel (1/1000) när det var nytt och en sexhundradedel (1/600) efter tio rökdykningar och mellanliggande tvättar.  

– Som brandman och canceröverlevare är jag idag extremt glad över vad vi åstadkommit. Jag har förlorat många kollegor i cancer, men förhoppningsvis får vi nu se en ändring på det. Nu kan vi få ut skyddsunderställ till brandmän runt om i landet och så småningom hoppas jag att det kan nå brandmän i hela världen. Det innebär att brandmän kan fortsätta rädda liv, utan orimligt hög risk för cancer, säger Anders Cederberg, ordförande i Stiftelsen Brandmännens Cancerfond.

– Vi har alltid varit övertygade om skyddsunderställets skyddsförmåga, men det är givetvis viktigt att vi nu har skyddsfaktorn säkerställd genom vetenskapliga tester. Vi kan därmed göra skyddsunderstället tillgängligt för marknaden som i en första fas är avgränsad till Norden. Produktion i större skala kan inledas redan under hösten med kapacitet att försörja samtliga svenska brandmän inom tre till sex månader, säger Thomas Dedering, vd på CPP Garments.

Produkten testades vid tre tillfällen på Räddningstjänstens övningsplats Guttasjön utanför Borås under ledning av CIT Chalmers i Göteborg.

För mer information se www.cppgarments.com
www.firefighters.se

Text: CPP Garments, Fredrik Persson