En räddningsinsats är till för att hjälpa de drabbade genom att rädda liv, miljö och egendom. Insatsen ska utföras med hänsyn till räddningspersonalens arbetsmiljö samtidigt som den ska genomföras snabbt, effektivt och genomtänkt. För att möjliggöra en lyckad insats så har taktikmodulen utvecklats. Taktikmodulen är ett verktyg som löser den komplexa informationslogistiken, samtidigt som beslutsfattarna har ett stöd i sin process. Stödet kvalitetssäkrar insatsen så att chanserna för en lyckad utveckling ökar.

En regnig och blåsig dag på övningsfältet i Revinge är en utmaning oavsett vilken roll man befinner sig i. Jag själv har befunnit mig på det övningsfältet i några olika roller, i början på 2000 som brandman och nu senast som elev på Räddningsledare A. Räddningsledare A utbildas inom flera olika moment, mycket handlar om att hitta ett bra flöde att identifiera risker och hot, ta rätt beslut i rätt tid, utvärdera och följa upp. Befälet för en insats är först på plats och det som ses, hörs och upplevs blir väldigt avgörande för resten av insatsen. 
Insatsens befäl befinner sig i en utsatt situation, många beslut ska fattas på kort tid. Det är beslut som ska rädda liv, gynna den drabbades egendom och inte påverka miljön i onödan. Medarbetarnas säkerhet och arbetsmiljö ska också vara i fokus och den ska aldrig göras avkall på. Det är lätt att få tunnelseende och då missar man helheten. 
På övningsfältet triggades idén till Taktikmodulen av blött papper och en penna som knappt fungerade – kollegorna, stationsbefäl och inre befäl ska kunna se det insatsbefälet ser och det ska gå att förmedla besluten som tas samt vad de grundas på. Efter utbildningen på övningsfältet och reflektioner över vad som hänt så började idén ta form, den skissades upp på papper och några månader senare presenteras den för en utvecklare, sedan var det allvar.

Team med positiv anda

I början bestod utvecklingsteamet av tre personer som hittat varandra genom tillfälligheter och en god personkemi, tre olika personligheter som skapade en oslagbar kombination med drivkraft och framåtanda. På teamets träffar diskuterades allt möjligt, tankar om utvecklingen fick löpa obehindrat, ingen idé var fel eller för liten att diskuteras. Allt som dök upp togs vidare till en seriös diskussion för att ser vad det mynnade ut i, på så vis behölls den kreativa inriktningen. En idé som inte passade just för tillfället eller som en egen idé passar kanske utmärkt ihop med an annan idé vid ett senare tillfälle. Det uppstår en härlig synergieffekt på idésprutande, tillvägagångssättet har skapat idéer på flera tilläggsfunktioner som är önskade utifrån räddningstjänstens verksamhet, planen för att utveckla dem sträcker sig en bra bit in i framtiden. 

Taktikmodulen är ett nytt hjälpmedel
som löser informationslogistiken för räddningstjänsten

Hur gör man sen?

En fungerande modul är inte så himla rolig om ingen använder den. Hur tas nästa steg och vem ska man prata med? Många frågor utan svar uppstod, alternativ efter alternativ utvärderades, bitvis var det tungt och allt kändes som det stod stilla.
Lunds Program Arkitekter (LPA) kontaktades, de blev nyfikna på produkten och teamets idéer samt vad som åstadkommits. Några möten senare var samarbetet grundat, LPA är en etablerad aktör på marknaden som har bra kontakter med slutanvändarna. LPA i sin tur hade hittat en samarbetspartner med flerårig erfarenhet från räddningstjänsten. 
Nya planer började ta form och tillsammans med utvecklare från LPA skissades en layout, istället för en egen modul integrerades den i redan befintliga RESPONS. Fördelarna med att integrera är många, den främsta är att data kan skickas obegränsat mellan de olika applikationerna Oculus – Mobil – Respons i realtid.

I RESPONS grundmodul har de funktioner samlats som utgör basen vid en räddningsinsats. I basfunktionerna ingår:

  • Larminformation med positionering av händelsen
  • Informationslogg från SOS
  • Enheter: här syns den aktuella positioneringen för samtliga enheter kopplade händelsen.
  • Foto: foto från händelsen lagras med tidsstämpel och geopositionering. Vilket möjliggör att det blir lätt att återanvända vid en utvärdering.
  • Varningar: som kan handla om XXXXX
  • Notiser om farliga ämnen på den aktuella platsen eller närliggande fastighet
  • Rita på situationskartan, med olika symboler förtydligar insatsplanen
  • Registreringsnummeranalys: genom ett enkelt foto läser vi av bilens registeringsnummer
  • Taktikstödet 7-stegsmodellen
  • ROSHMIP

Händelse information

Startvy eller översiktsvy, där positionering av händelsen finns. Även varningar, farliga ämnen och informationslogg från SOS. Positionering av enheterna finns tillgänglig.

Kartfunktioner

Det finns ett antal olika funktioner som kan användas tillsammans med kartan. Färdiga symboler som man drar och släpper på den plats man vill ha dom. Som i exemplet ovan ser vi symboler som visar vart initialbranden uppstod, avspärrat område, brytpunkt och fritext. Finns även en funktion som möjliggör att mäta avstånd och yta.

Taktikstödet

Det finns en process att följa genom insatsen. Frågor kommer till befälet som besvaras genom enkla val. Denna process är ett stöd som kvalitetssäkrar insatsen och minskar risken att någon viktig detalj missas.

ROSHMIP

Utifrån de val som är gjorda under processen för ledningsstöd visas en sammanfattning i form av ROSHMIP. Detta underlättar rapporteringen av ROSHMIP till SOS, du har en lathund att läsa av när du rapporterar via Rakel.

Den stora vinsten

Allt som sker i RESPONS delas i realtid, vilket innebär att all information finns tillgänglig i rätt tid och hos rätt person. Det gör att flera befäl med olika kompetenser kan vara med och fatta beslut vilket ökar chanserna för en lyckad insats.
Hela flödet från larm till avslutad insats finns sparad och kan användas för utvärdering och erfarenhetsutbyte.

Vem är lämplig användare?

RESPONS är utvecklad med inriktning mot räddningstjänster, stora som små. Heltid- och deltidsstationer samt frivilliga värn får ett bra hjälpmedel till de olika situationer som uppstår vid insatser. Heltidsstationerna kan få stöttning genom inre befäl, både när det gäller beslut men även för att samorganisera olika styrkor som åker på samma uppdrag. 
Deltidsstationer och frivilligvärn får en fördel då de kan läsa in sig på en insats där de är förstärkningsstyrka. Är det så att deltidsstyrkan eller värnet är först på plats så kan de få stöttning från befäl på distans. Är det styrkor som sällan har larm kan det vara svårt att hålla kompetensen uppe och då är ledningsstödet ett utmärkt komplement som hjälper till att tänka rätt och fatta rätt beslut.
När det gäller samverkan mellan olika styrkor då har RCB/Inre befäl ett bra verktyg med hjälp av RESPONS. Befälen får snabbt en blick över hur det ser ut på platsen, både genom bilder men även genom att följa vilka beslut som fattats och på vilka grunder besluten tagits. Det är lätt att samverka mellan olika styrkor genom att zonindela och styra vilken enhet som ska jobba i vilken zon, utse en ledningsplats och tilldela olika samverkanskanaler. Detta kan ske mellan olika styrkor inom samma räddningstjänst men även mellan olika räddningstjänster och över länsgränserna. 

Drivkraften till taktikstödet

Min första drivkraft var att underlätta för mig som befäl ute på olycksplatsen, men under arbetes gång har även drivkraften förändrats, det växte till en önskan om att sprida det till andra räddningstjänster. Under den senaste tiden har utvecklingen tagit ännu en riktning, taktikstödet kan göra nytta för alla invånarna som är beroende av samhällstjänsterna i vårt land. 
Visionen är att leverera ett verktyg som ger en hjälpande hand till att förbättra samhället vi lever i, verktyget kan förbättra chanserna att få en så bra utgång som möjligt vid en händelse. Kan livet bli säkrare för medborgare och andra människor som drabbas av en nödsituation så ska allt göras allt för att uppnå det. Rätt verktyg skapar en säkrare och tryggare arbetsmiljö för räddningspersonalen.  

Utrullning av taktikstödet

Under hösten 2020 så lanseras taktikmodulen i RESPONS, den finns tillgänglig för de som redan använder sig av RESPONS. Utan någon extra löpande kostnad.
Den har genomgått de tester som behövs, Taktikmodulen är redo för lansering i hela landet. Kontakta LPA för mer information, så får er organisation hjälp med att sätta upp och utnyttja modulen på bästa sätt.

Text: Jens Svensk
www.firefighters.se