Vi Moderater har drivit på i frågan om att a-kassereglerna måste förändras för de samhällsviktiga deltidsbrandmännen. Nu har regeringen kommit med en proposition med förbättringar men de missar målet, förslaget måste göra skillnad på riktigt. Vi är naturligtvis glada att regeringen nu har föreslagit förbättringar i villkoren för deltidsbrandmännen så som riksdagen beslutat, men om förslaget ska göra skillnad så måste det omfatta alla delar i tjänsten som deltidsbrandman. 

Problemet när det gäller deltidsbrandmännen – de riskerar att gå miste om ersättning när de förlorar sina huvudanställningar eftersom ersättningen reduceras på grund av den inkomst som brandmannatjänsten ger. Arvodet för att vara deltidsbrandman är 27 kronor i timmen, vilket knappast är tillräckligt att försörja sig på. 57 procent av räddningstjänsterna befarar att deltidsbrandmän nu kommer säga upp sig, enligt en enkät från Sveriges kommuner och regioner (SKR).
Med regeringens förslag kommer däremot inte deltidsbrandmännen få tillräcklig a-kasseersättning. Om en utryckning sker så ryker all a-kasseersättning den dagen med regeringens förslag men eftersom en utryckning är i snitt bara cirka 1 timme, då borde inte hela dagen gå upp i rök. Det samma gäller vid utbildningar och materialvård som oftast är förlagda till kvällar och helger. Därför föreslår Moderaterna att regeringen ska återkomma med ett kompletterande förslag och vi avser följa upp även med andra åtgärder. 

Av Sveriges 16 000 brandmän är 11 000 deltidsbrandmän. Deltidsbrandmännen är avgörande för att det ska finnas en fungerande räddningstjänst i hela landet. Räddningstjänsten är central för Sveriges förmåga att kunna klara av en rad av olika sorters kriser som skogsbränder, kemikalieutsläpp och räddningsinsatser.
Särskilt viktiga är deltidsbrandmännen på landsbygden och i mindre orter där det inte är möjligt att ha heltidsanställd personal. Ska det kunna finnas en god beredskap i alla delar av landet så måste det göras insatser som garanterar att räddningstjänsten kan rekrytera personal. Sveriges kommuner och regioner har redan konstaterat att fyra av fem räddningstjänster har svårt att rekrytera deltidsbrandmän. 

Att förbättra reglerna kring a-kassan är en viktig del i att stärka rekryteringen av deltidsbrandmän, men det måste också kombineras med andra insatser. Till exempel kan det handla om att stärka möjligheten för deltidsbrandmän att genomgå ledningsutbildning och annan vidareutbildning, att ha återkommande nationella rekryteringskampanjer samt att titta på hur olika ekonomiska villkor påverkar tjänsten – det kan gälla sjuklön, lönebidrag och ersättning vid graviditet. Vi behöver skapa möjligheter för dem att rekrytera lättare. 
Sveriges krisberedskap kommer att sättas på allt större prov i framtiden i spåren av ett förändrat klimat och extrema händelser som skogsbränder och torka. Då måste vi ha en bra beredskap, då behövs våra deltidsbrandmän. Därför driver Moderaterna nu på för att ytterligare förbättra deltidsbrandmännens villkor.

Alexandra Anstrell (M), riksdagsledamot Stockholms län
Ann-Sofie Lifvenhage (M), Södermanlands län
www.firefighters.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here