Samarbetet Räddningsregion Bergslagen driftsattes 12 maj 2020. Under perioden maj till och med december hanterades över 6 000 larm. Ett antal händelser satte det gemensamma ledningssystemet på prov. Bland annat:

  • En större skogsbrand norr om Säffle där det gemensamma ledningssystemet innebar möjlighet till en snabb resurstillväxt av både släck-, lednings- och flygande resurser samt en effektiv koordinering av flyg- och markinsatser. 
  • En brand i en undermarksanläggning i Filipstad som dels krävde resurser i form av personal och ledningsförmåga och dels särskild kompetens vilket här fanns hos Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund och tack vare räddningsregionen därför kunde tillföras insatsen. 
  • Ett utsläpp av brandfarlig biogas i Örebro som föranledde stabsuppbyggnad och VMA. 

Offensivare bistånd mellan räddningstjänsterna

Ett antal erfarenheter kan dras efter den första perioden med Räddningsregion Bergslagen. En grundläggande princip för att få ihop en så omfattande samverkan har varit att det gemensamma ledningssystemet ska kunna hantera anpassningar utifrån lokala förutsättningar. Det är både en utmaning och en tillgång. I många frågor har vi skapat en gemensam syn men i vissa frågor har vi fortfarande olika lösningar inom ledningssystemet. 
Trots att vi redan innan skapandet av räddningsregionen hade goda relationer och överenskommelser om samverkan ser vi redan att bistånd mellan olika räddningstjänster kommer till stånd på ett mer offensivt sätt nu. Vi ser också att vi blivit betydligt bättre på att ta tillvara varandras särskilda spetskompetenser.
Intresset har varit stort för de gemensamma ledningsfunktioner och vi har inga vakanser. Spridningen på olika organisationer som deltar i att bemanna det gemensamma ledningssystemet är relativt god men kunde vara ännu bättre. Det är en utmaning för framförallt mindre räddningstjänster att lossgöra personal till en ungefärlig halvtidstjänst i den gemensamma ledningscentralen.

Bemanning dygnet runt ger grepp om initiativet

Att vi dygnet runt har ledningscentralen bemannad med två personer och är samlokaliserad med SOS Alarm AB skapar förutsättningar för att direkt i räddningsinsatsens inledning agera offensivt i syfte att skapa handlingsutrymme och få grepp om initiativet. Fördelningen av arbetsuppgifter mellan Larmbefäl och Vakthavande befäl innebär att vi tidigt kan börja verka i olika tidsskalor.  Däremot ser vi att det inte är särskilt vanligt förekommande att vi har insatser som föranleder en ökad bemanning efter en tid. Det är i inledningsskedet vi ska vara på tå och starka för att kunna fortsätta vara offensiva insatsen igenom.

Text: Mattias Larsson
Räddningschef i Arvika, Eda och Säffle

Sammankallande för styrgruppen Räddningsregion Bergslagen länk
SFF startsida

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here