Så här förklarar Wikipedia strategisk kommunikation: ”Strategisk kommunikation är ett begrepp som beskriver kommunikationens roll i en organisations eller företags arbete med att uppnå sina övergripande och strategiska mål.

Strategisk kommunikation rör bland annat extern och intern målgruppsanalys, övergripande budskap, tidplaner, val av kommunikationskanal och andra förutsättningar för både kontinuerliga kommunikationsinsatser och mer tillfälliga informations- eller reklamkampanjer.” Det märks att det inte är någon vanlig dödlig som skrivit utan en byråkratkollega så vi tar det på vanlig svenska och förkortat: Syns man inte finns man inte och det gäller att äga informationen för att skydda varumärket och uppnå målen.  
Påståendet Kunskap är makt bygger på att utbildning, erfarenhet och fakta ger resultat och styr oss, men är det så idag? Jag vill svara ja spontant, men det finns problem med den slutsatsen inte minst relaterat till våra känslor. Även relaterat till desinformation och rena fejknyheter och man behöver inte gå till det amerikanska valet för att se hur nyheter och fakta bearbetas för att passa det egna syftet. Därifrån är steget inte långt till rena lögner. Någon tänker kanske: det har väl alltid ljugits för att försöka få fördelar, så är det säkert, men jag känner att nu sprids det enklare, snabbare och har tagit nya höjder. Även medvetet och systematiserat via professionella kommunikatörer och skribenter. Att skydda sig, sitt och sin organisations varumärke kan vara okey, men var går gränserna, vid medvetna lögner och nyttjade av nättroll?  
Lite råd och ett tips är att kritiskt granska och tänka tvärsom. Vem är detta, för vem eller vad skrivs det? Vad brukar avsändaren ha för hållning i frågan samt vad är syftet? Är detta källan, initiativtagarna, eller återberättas det och vad kommer sen, en fortsättning, eller är det ett avslut?  
Att ställa sig frågorna jag beskriver ger en hel del nyttiga tankar som skapar egna bra frågor och framförallt en hel del svar när du ser, hör och läser. Tex den här ledaren, varför skrivs den just nu? Svaret är enkelt, BRF är inte förskonade utan har varit och är utsatta för en hel del desinformation och direkt felaktiga påståenden. En del bemöter vi, annat inte alls, eller åtminstone inte på sociala medier. Vi ser och hanterar det mesta på olika sätt och genom råden ovanför så ser ni hur vi tänker, ungefär. Vi sätter en ära i att finnas till för och korrekt kunna svara och informera våra medlemmar, däremot har vi slutat mata nättrollen och de utomstående som vill oss illa 
Kunskap är fortfarande makt även om känslor, andra ting och väsen stör. Det gäller att lära sig hur och varför samt att alla väsen inte är onda. En del besöker de snälla, jag antar alltså att alla medlemmar i BRF snart får besök av tomten.  
Det här är årets sista nummer av Swedish Firefighters jag passar på att önska er en God Jul, gott slut och ett betydligt bättre 2021 – ett nytt år då Coronan bekämpades ned och livet återvände till det normala.  

Håll i, ut, avstånd och sköt om er! // Peter