”Vi söker dig som vill bli brandman, din lön är lägre än de flestas lön i samhället. Dina möjligheter till utveckling är minimal. Dina möjligheter att planera din arbetstid finns inte. Arbetsgivaren tilldelar dig en semesterperiod. Din arbetstid är ca två månader längre per år än de flesta i samhället. Om du fyllt 58 år bestämmer arbetsgivaren om du får ta del av det nya pensionsavtalet. Avslutningsvis vill vi upplysa om att yrket brandman är klassat som cancerframkallande”.

Ett nytt år, nya utmaningar eller ska man kalla det för ett ödesår för svensk räddningstjänst? Det har väl inte sprungit någon förbi de beskrivna konsekvenserna för räddningstjänsten i de inskickade dispensansökningarna och debattartiklarna från arbetsgivare samt politiska direktioner i räddningstjänstförbunden. En dispens som beviljas om arbetsgivaren inte klarar sin verksamhet och enbart gäller under ett år. Ett år där arbetsgivaren ska förbereda, planera och göra organisationen hur den ska se ut efter dispensåret.

Dessutom tillkommer ytterligare uppgifter för räddningstjänsten eftersom regeringen beslutat om civilplikten för kommunal räddningstjänst. Räddningstjänsten är då prioriterad tillsammans med elförsörjningsområdet för en ”skyndsam aktivering”. Nu går vi in i ett nytt schema som förhandlades fram av parterna under våren 2023, men fortfarande i januari 2024 finns oklarheter i vad som gäller i det regelverk som implementeras den första februari. Det finns ingen kommunicerad bakgrund till varför 20 timmar har valts som tak för ett arbetspass längd.

Cirka två veckor innan avtalet träder i kraft för de som arbetar under bilaga R kräver Kommunal att implementeringen av de nya arbetstiderna skjuts upp samt yrkar på att man ska få arbeta 24 timmar utan dispens. Vad innebär det, 24 timmar enbart på helgerna och inte under veckodagarna, att det är arbetsgivarna som bestämmer när du får arbeta 24 timmar? Utav allt detta blev det inget och nu ger Kommunal SKR/Sobona ansvaret för konsekvenserna av det nya avtalet. Senare meddelar Kommunal att man inte kommer att agera mot kommuner som fortsätter att arbeta på det gamla schemat. De säger alltså att de inte kommer att agera mot de arbetsgivare som bryter mot kollektivavtalet?

Vad är det som händer?

Bara att konstatera att parterna inte är överens i tolkningarna av den överenskommelse man faktiskt gjort tillsammans. Det är ju inga nyheter som har sagts i den elfte timmen på ett webbinarium som plötsligt enligt Kommunal blir till en feltolkning av SKR. Parterna som tecknat avtalet har analyserat avtalet och dragit samma slutsats tidigare, inte nu längre alltså.

Den hantering som har varit i samband med framtagandet av ny överenskommelse mellan parterna borde kunnat hanterats på ett helt annorlunda sätt. Varför inte ett remissförfarande där fackliga parter med stor kunskap och lång erfarenhet av räddningstjänst hade haft möjlighet att inkomma med synpunkter för att skapa ett avtal som fungerar för arbetsgivare och arbetstagare. Det ska tilläggas att avtalet är bra för många arbetsgrupper som har haft dåliga arbetstider med delade pass osv. Tyvärr fick brandmännen, som är en ”promille” i Kommunal, åka med i samma sväng som de andra yrkesgrupperna.

Många frågor tillkommer men jag måste ändå vara positiv till att kritiken ändå till viss del nått fram i Kommunal även om självkritik saknas. Det viktigaste är att brandmännen oavsett vilken part som förhandlar får behålla sitt schema och möjligheterna till att kunna byta pass med kollegor och möjligheten att arbeta dygn bibehålls.

Vad gäller RIB-brandmännen är merparten av brandmännen anställda av en annan huvudarbetsgivare och påverkas inte av nya dygnsviloregler. För RIB som är anställda av samma arbetsgivare i bägge anställningarna drabbas av direktivet med skärpt dygnsvila. Det påverkar huvudarbetsgivaren som måste kompensera vilan efter beredskapsperiodens slut. Hur påverkar det huvudarbetsgivarens verksamhet?

Till slut är det väl bara att konstatera att allt är politik, Kommunal är politik och politiskt. Med tolkningarna av EUdirektivet måste fler brandmän anställas för att verksamheten ska fungera, alltså fler som får arbete.

”Alla ska med”. Känner ni igen slutraden?

Anders ”Ankan” Cederberg
BRF Brandfacket
Firefighters

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here