Från och med våren 2020 kommer en ny sotningsmetod, roterande undertryckssotning, användas inom Stockholms stad. Sotningsmetoden gör sotarens arbetsmiljö säkrare, ger renare skorstenar och har mindre miljöpåverkan.  

Arbetet behöver inte utföras på hög höjd med fallrisk utan sotningen sker nedifrån eldstaden. De partiklar sotningen rensar bort tas effektivt upp av en dammsugare, det minimerar utsläpp av ämnen som är farliga för hälsa och miljö. 

Soteld är den vanligaste brandorsaken i villabostäder och den nya metoden som gör det renare i skorstenen ger bättre brandskydd och minskar risken för soteld. Undantag får göras där konstruktionen kräver annan sotningsteknik. Storstockholms brandförsvar arbetar för att metoden ska införas inom alla sina tio medlemskommuner. 

Källa: Storstockholms brandförsvar 

Foto: Karin Kebbe Helin