Hem » Artiklar » Utredning av svår släckning i Hova

Utredning av svår släckning i Hova

MSB gav Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund uppdraget att genomföra en olycksutredning över branden i Hova för att samla in erfarenheter och få ett underlag för fortsatt metod- och kunskapsutveckling, 

Branden i Hova, Gullspångs kommun, 10:e februari 2019 bedömdes av MSB vara av nationellt intresse, insatsen var komplicerad på ett släcktekniskt och miljömässigt sätt. I lagret som brann förvarades mycket krossat trä och plastmaterial från byggindustrin, det var svårt att komma in i byggnaden och man kunde heller inte tömma lokalen på material.  

Under två veckor ställdes Räddningstjänsten Östra Skaraborg inför stora svårigheter att bekämpa branden, bland annat de stora mängderna med förorenat släckvatten och att röken riskerade sprida sig in över samhället Hova med en eventuell utrymning av samhället som följd. Vinden låg på mot samhället Hova vilket gav att räddningstjänsten bestämde sig för att släcka istället för att låta det brinna ut. Det förorenade släckvattnet samlades upp av räddningstjänsten för att undvika utsläpp av giftiga ämnen, ett mindre reningsverk renade släckvattnet på plats så släckvattnet gick att återvända. Byggnaden kapslades till slut in med sprutbetong för att kväva branden. När byggnaden öppnades under november var det inte längre någon brand kvar. 

Från branden kan ett antal lärdomar dras: 

  • Taket delades in i ett koordinatsystem för att underlätta dimspikhantering. 
  • Viktigt med förståelse mellan olika förvaltningar och deras roller. 
  • Stabsarbete är personellt krävande för en räddningstjänstorganisation. 
  • Hur avslut av räddningstjänst kan underlättas. 
  • Det är viktigt att det finns kompetens för hantering av spillvatten. 
  • Vid den här insatsen var drönare ett effektivt hjälpmedel för att se rökspridning. Vikten av att få stöd av rätt specialister vid olika metodval. 

Ett antal områden där räddningstjänsten kan behöva stöd vid en liknande brand har identifierats. Det kan tex vara bra att utreda om det behövs: 

  • Beslutstöd för hantering av kontaminerat spillvatten.
  • Behov av resursstöd i form av nationella resurser.
  • Ett nationellt nätverk för kompetens inom miljörestvärde som kan användas vid oklara försäkringssituationer.
  •  Mer kunskap om metoden inkapsling. 

Ett av de större förslagen i rapporten är att se över hur det juridiska regelverket med avseende på ansvar för spillvatten påverkar räddningstjänsterna i Sverige i stort. 

MSB´s rapport är intressant läsning, finns att ladda ned som pdf här

Källa: MSB 

 

Om Fredrik Persson

Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Brandfilt från Bridgehall släcker bilbranden 

KG Knutsson AB lanserar nu den norska bilbrandfilten Bridgehill för den svenska marknaden. Filten är …