CBRNE beredskap

CBRNE hänger ihop med krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar

0
CBRNE-området innefattar många aktörer i samhället. CBRNE-området rör allt ifrån olyckor i fred till uppgifter vid höjd beredskap och krig
civilplikt stärker Sveriges beredskap

Civilplikt inom kommunal räddningstjänst och elförsörjningsområde stärker Sveriges beredskap

0
Civilplikt stärker Sveriges beredskap. Regeringen föreslår därför åtgärder för att möjliggöra en skyndsam aktivering av civilplikten inom den kommunala räddningstjänsten och elförsörjningsområdet.
regeringens budget

Får räddningstjänsten plats i regeringens budget?

0
Statens kaka är liten men säker, brukade det heta och ja, jag håller med om att den är liten men är den säker för svensk...
suicidprevention

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen föreslår ny stategi för suicidprevention

0
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har lämnat över ett förslag till regeringen om ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention.
Lupp-appen

Ny version av appen MSB RIB Lupp

0
Lupp är ett program för ledning och uppföljning av räddningsinsatser. Det vänder sig främst till svensk kommunal räddningstjänst.
Större skogsbränder uppstår ofta när släckta bränder blossar upp igen. Nya riktlinjer för bevakning ska att minska risk för återtändning.

Nya riktlinjer för säkrare bevakning av skogsbränder

0
Större skogsbränder uppstår ofta när släckta bränder blossar upp igen. Nya riktlinjer för bevakning efter släckinsats ska minska risk för återtändning.
Nato och Sveriges civila beredskap

Nato och Sveriges civila beredskap

0
I samband med att Sverige har ansökt om medlemskap i Nato så har MSB har tagit fram en webkurs om Natos civila beredskap.
Beredskapsveckan är MSB:s initiativ att öka människors motståndskraft inför kris och krig. Engagemanget och antal deltagare ökar för varje år

Beredskapsveckan – årets tema är att öva!

0
Beredskapsveckan är MSB:s initiativ att öka människors motståndskraft inför kris och krig. Engagemanget och antal deltagare ökar för varje år
dialog om civil beredskap

Fortsatt dialog om civil beredskap

0
Den 2 juni samlade MSB myndighetschefer från civilområdesansvariga länsstyrelser och beredskapssektorer samt Myndigheten för psykologiskt försvar och Riksbanken. Mötet syftade till att fortsatta dialogen...
Åtgärder som stärker höjd beredskap för räddningstjänsten

Åtgärder som ska stärka Räddningstjänsten under höjd beredskap

0
Höjd beredskap kräver mer resurser för att kunna fortsatta utvecklingen av den kommunala räddningstjänstens roll inom det civila försvaret

Senaste inlägg