Hem » Nyheter (sida 2)

Blog Archives

När behövs den sista insatspersonen?

Konceptet första insatsperson (FiP) är vid det här laget välkänt och används i relativt stor utsträckning runt om i landet. Fördelarna är tydliga; snabb framkomst, tidig skadeavhjälpande åtgärd och nackdelarna likaså; ensamarbete och utsatthet. Men få har funderat på när den sista insatspersonen behövs… Tanken bygger på att resursbehovet vid en räddningsinsats i normalfallet är dynamiskt över tid. Det vill …

Läs mer »

Frivilliga räddningsresurser – livsviktigt entreprenörskap på landsbygden

Vi lever i en tid där trygghet står högt på agendan, men vilka frågor som upplevs viktiga skiljer stort mellan stad och land. Tanken är att genom forskning synliggöra rådande förut-sättningar och samtidigt utveckla och sprida kunskap om hur organisationen kring frivillig-resurser kan utvecklas för att vara räddningstjänst och ambulans behjälplig vid stora och små krissituationer på landsbygden. Vid akut …

Läs mer »

Mer än hälften av den brända arealen 2018, brann EFTER avslutad insats.

Vi har satts på prov de senaste åren när det gäller skogsbränder. Vilka ämnen som har legat i fokus har varierat från brandriskprognoser (FWI), till släckning från luften, taktik till skyddsavbränning. Många inom räddningstjänsten har lärt sig mycket och infört nya och viktiga rutiner. De allra flesta stationer tolkar brandrisken varje dag och sätter beredskap utefter riskerna. Efter sommaren 2018 …

Läs mer »

Helt ny version av fortbildningens lärplattform

MSB har gjort om sin webbaserade fortbildningstjänst från grunden. – Bland annat har vi tagit hänsyn till att heltids- och deltidsanställda har så olika förutsättningar, säger utbildningsutvecklaren Katrin Rundström. I september lanserades en helt ny version av fortbildningens lärplattform, eftersom missnöjet var stort med hur den fungerade tidigare. – Vi har tagit till oss kritiken och gjort om tjänsten från …

Läs mer »

Släckare för litium stoppade brand i truckbatteri 

Det började som ett automatiskt brandlarm på Lindab. När första insatsen från Räddningstjänsten i Båstad kom till platsen visste de inte om det var litiumbatterier som brann. – Vi satte på oss ansiktsskydd och tog med oss vår AVD-släckare för litiumbrand och lyckades snabbt begränsa eldhärden i väntan på den stora insatsstyrkan, säger Pelle Pettersson, som var insatsledare.  Egentligen var inte automatlarmet …

Läs mer »

Grenfell Tower rapporten – vad kan vi lära

Branden i Grenfell Tower inträffade natten den 14 juni 2017. I branden omkom 72 personer, vilket gör den till den största brandkatastrofen i en byggnad i England sedan andra världs-kriget. Branden har skapat stor uppståndelse och upprört många känslor i England, och både överlevande, anhöriga och andra invånare i området omkring Grenfell Tower har varit mycket kritiska mot både London …

Läs mer »

Helt ny version av fortbildningens lärplattform

MSB har gjort om sin webbaserade fortbildningstjänst från grunden. “Bland annat har vi tagit hänsyn till att heltids- och deltidsanställda har så olika förutsättningar” säger utbildningsutvecklaren Katrin Rundström. I september lanserades en helt ny version av fortbild­ningens lärplattform, eftersom missnöjet var stort med hur den fungerade tidigare. “Vi har tagit till oss kritiken och gjort om tjänsten från grunden efter …

Läs mer »

Felaktiga elinstallationer ökar risken för brand

Varje år rycker räddningstjänsten ut till ca 1 800 elrelaterade bränder, man ser också att antalet ökar. En sifoundersökning från Brandskyddsföreningen visar att 32 procent av svenskarna har utfört elinstallation utan behörighet. Elsäkerhetsverkets statistik beskriver att över 800 personer skadas så allvarligt i elolyckor att de uppsöker en akutmottagning och 10-20 personer förolyckas. Bo Lundin som är ansvarig för skadeprevention …

Läs mer »

Vilka risker ska vi acceptera?

Hittills i år har över 100 sprängningar ägt rum i Sverige och bara under september och oktober i år har det skett fler än dubbelt så många jämfört med motsvarande period förra året. Även jämfört med andra länder i Europa som är på samma utvecklingsnivå så ligger vi betydligt högre i statistiken. Enligt Ylva Ehrlin, som är analytiker på nationella …

Läs mer »

Dina erfarenheter är viktiga för att utveckla räddningsinsatserna

För att kunna utveckla säkra och effektiva räddningsinsatser behöver MSB få del av räddningspersonalens erfarenheter. Se till att undersöka och dokumentera räddnings-insatserna med bra kvalitet – och sprid erfarenheterna vidare! Det ger förutsättningar för metod-, teknik- och taktikutveckling samt bättre riskbedömningar. Jag har förmånen att arbeta med olyckor och rädd­ningsinsatser både operativt i rollen som deltids­brandman och utifrån ett lärandeperspektiv …

Läs mer »