Brand i eltransportmedel

Antal bränder i eltransportmedel i Sverige under 2022

0
Brand i laddbara produkter i Sverige 2022, totalt 106 bränder inträffade i olika eltransportmedel, helt eller delvis drivna med el.
statistik över terrängbrand

Statistik över orsaker för terrängbrand 1998–2021

0
Statistiken om brandorsaker för terrängbrand bygger på räddningsledarnas bedömningar. Dessa bedömningar är svåra och innehåller osäkerheter vilket bland annat avspeglas i en hög andel...
MIR, mångfald inom räddningstjänsten

Så startade vi ”Mångfald inom räddningstjänsten”

0
I början av 2014 (om jag minns rätt) startade vi en arbetsgrupp som vi gav namnet Kvinnor i Räddningstjänsten KiR. En av anledningarna var...
Så blir kroppen kontaminerad av giftiga ämnen

Så blir kroppen kontaminerad av giftiga ämnen

0
Kroppen blir kontaminerad via hud, luftväg och mun. Den genomsnittlige brandmannen kommer i kontakt med 136 farliga ämnen per utryckning.
friska brandmän, ett koncept för att förhindra cancer

Rutinerna för friska brandmän börjar redan på brandplatsen

0
Höganäs brandstation har med hjälp av fastighetsförvaltningen byggt ett modernt utrymme för rengöring av utrustning enligt konceptet ”friska brandmän”.
Ledningsträning stärker räddningstjänstens kompetens

Ledningsträning stärker Räddningstjänstens kompetens

0
Ledningsträning stärker Räddningstjänstens kompetens, nu finns en ny ledningsträningsanläggning i Boden med så realistisk träning som möjligt
suicide zero, psykisk ohälsa

Du är livsviktig – Suicide Zero

0
Brandkåren i Norra Dalarna åker runt till skolor för att besöka sjundeklassare pratar de om att förebygga brand men också om psykisk ohälsa.
Effekter på miljön från kontaminerat släckvatten

MSB:s nya vägledning om att arbeta med kontaminerat släckvatten

0
Kontaminerat släckvatten bör inte spridas till mark eller i yt- och grundvatten. MSB ger ut ny vägledning om hantering av släckvatten.
arctic airboats för räddningstjänsten

Arctic Airboats räddningsbåt utökar vattenskoterns användningsmöjligheter

0
Arctic Airboats lösning ger snabba båtar som är enkla att manövrera till optimal position vid räddningsinsats.
översvämningarna i Jönköping ska utredas av länsstyrelsen

Länsstyrelsen ska utreda översvämningarna i Jönköping

0
Översvämningarna i Jönköping under januari månad 2023 ska utredas av Länsstyrelsen. Rapportering ska ske till MSB inom sex månader

Senaste inlägg