Sedan några år tillbaka har Malmö en egen mindre brandstyrka som avlastar räddningstjänsten från falsklarm. De har dessutom sparat in ca en miljon kronor åt kommunen.

I Malmö har Kommunteknik ett 20-tal säkerhetstekniker som numera ansvarar för larm som utlösts av bara en larmdetektor någonstans i kommunens verksamhet. Mats Hansson, säkerhetsspecialist på Kommunteknik säger:
– Oftast är det matlagning på någon hemkunskapslektion, en ovarsam hantverkare eller helt enkelt tjuvrökning ute på exempelvis en skola. Om det nu skulle bli ett större larm kommer räddningstjänsten i vanlig ordning med sina räddningsfordon. 

Mats Hansson eller hans kollega Joakim Leo på Kommunteknik har inte hört talas om att andra kommuner löst problemet på samma sätt.
– Varje år kan det bli ett 100-tal utryckningar som inte räddningstjänsten behövt åka på.
De har dessutom sparat pengar åt Malmö stad eftersom kostnaden för ett falsklarm ligger på 9485 kr dagtid och 14225 kr övrig tid.
– Vi har hittills sparat in ungefär en miljon om året i uteblivna avgifter till räddningstjänsten, säger Mats Hansson.

Fredrik Persson
Bild: Istock