2015 ställde Brandkåren Attunda in målet på 25 procent anställda kvinnliga brandmän år 2020. En revision visade att jämställdhetsarbetet inte kommit nämnvärt närmare målet.

– Vi insåg att om vi ville skapa förändring kan vi inte kan göra som vi alltid har gjort, säger förbundsdirektör Martin Öhrstedt.
Därför reviderade förbundet sitt likabehandlingsarbete och tog fram en ny strategi. En stor digital annonskampanj lanserades, förbundet ägnade sig åt uppsökande verksamhet och arrangerade prova-på-dagar.
Efter fem månader hade 248 lämnat in ansökningar, gruppen hade dessutom en ny sammansättning. Tjugoen valdes ut, varav elva kvinnor (52%)

Den här rekryteringen skiljer sig från tidigare genom att bara hälften har gått Skydd mot olyckor, SMO, eller MSB:s utbildningar för deltidspersonal. De som saknat utbildning eller tidigare erfarenhet har utbildats internt av Brandkåren Attunda. Martin Öhrstedt säger:
– MSB:s utbildningar är bra. Målsättningen i framtiden är att rekrytera via dem, men vi kommer aldrig att kunna rekrytera jämställt så länge som inte fler kvinnor går SMO.

Men tillvägagångssättet har varit omdiskuterat.
– Vi chefer måste våga ta de beslut som krävs för att få till en förändring. Ett viktigt ställningstagande är att arbetsgivaren behöver äga rekryteringen, säger Martin Öhrstedt. 

Fler kvinnor än män lämnar räddningstjänsten i förtid, bland annat för att de känner sig påpassade och ifrågasatta.
– För att komma bort från det måste vi komma upp i en kritisk massa och få in fler kvinnor, säger Michael Obua, administrativ chef i Brandkåren Attunda. 

I övriga av Sverige så har en tredjedel av heltidsorganisationerna inte en enda kvinna i operativ tjänst. Deltidsorganisationerna klarar sig bättre, där är det bara 9 procent som inte har kvinnor i operativ tjänst.

Bland den operativa personalen på deltid är 7,8 procent kvinnor och 3 procent av befälen kvinnor. På heltidssidan ligger andelen kvinnliga befäl på samma nivå, 3 procent. Den operativa heltidspersonalen har totalt 6,3 procent kvinnor.

Källa: Räddningstjänst för alla, MSB
Bild: Istock

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here