Skärsläckaren från Cold Cut Systems är klart populärast bland räddningstjänsterna i Sverige. Mer än varann räddningstjänst i Sverige har satsat på Cold Cut.
– Vårt system dominerar klart på världsmarknaden. Vi är stora i Sverige, England , Norge och Tjeckien, säger Johan Ivarsson , VD för Cold Cut Systems.
– Vi finns i 45 olika länder.  

Och i ett av dessa länder har den svenska skärsläckaren blivit lite ifrågasatt. En civil domstol i Verona, har i ett mål rörande en demoenhet för den Italienska marknaden, påpekat eventuella brister i överenstämmelsen med Maskindirektivet 2006/42CE) 
– Vi är naturligtvis förvånade över detta domstolsbeslut. Det har varit en liknande prövning i Sverige, men Arbetsmiljöverket lade ner sin utredning, säger Johan Ivarsson. Skärsläckaren används av de flesta räddningstjänster i Sverige med stora framgångar som följd:

Så här säger David Nielsen, brandförman vid räddningstjänsten i Halmstad:
– Vi kan redovisa massor av exempel där skärsläckaren gjort en stor och avgörande nytta, t.ex vid villabränder.
– Förutom vid huvudstationen i Halmstad har vi utrustat två FIP-enheter i Harplinge och Simlångsdalen med skärsläckare, Vårt huvudsyfte med detta är vi vill skapa en bra arbetsmiljö för en säker åtgärd vid brand i byggnad. Vi har faktiskt kunnat jämföra insatser med RIB-stationer som inte har skärsläckare. Vi kan konstatera att i många fall har det blivit mer ineffektiva insatser och dessutom oftast mer vattenskador.
– Vi räknar med att på sikt utöka antalet skärsläckare i vår organisation.

Henrik Persson, operativ chef för Räddningstjänsten Söderåsen i Klippan och Åstorps kommuner i Skåne, vill lyfta fram betydelsen att personalen är rätt utbildad på skärsläckaren.
– Utbildningen är A och O. Hela insatskedjan vid en brand måste förstå vad som görs och ha kunskap om utrustningen. Det är viktigt att förstå detta förnämliga verktyg, säger Henrik Persson.
– Rätt använt och med rätt förutsättningar gör skärsläckaren underverk. Det är ett fantastiskt verktyg.

Mauri Sköld är styrkeledare vid Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund i Borås kan berätta om flera insatser där skärsläckaren medverkat till en bra insats och räddat stora värden.
– Vi hade brand i ett garage, som var på väg att sprida sig in i den anslutna villan. Det var svårt att på traditionellt vis komma åt branden genom att garaget hade låst ståldörrar. Parallellt med att vi jobbade med att bryta upp ståldörrarna trycksatte vi villa och angrepp branden med skärsläckaren. En insats som blev mycket lyckosam.

– En annan insats var brand i taket på en idrottshall. När vi anlände var det lågor 3-4 meter höga upp genom taket. Branden var under ett papptak och svår att komma åt. Vi satte omedelbart in två skärsläckare och kunde både dämpa och släcka branden.
– Inom vårt förbund är vi mycket nöjda med våra skärsläckaren. I rätt miljö är det ett fantastiskt bra verktyg.

Text: Karsten Erichs 
Cold Cut Systems
Firefighters.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here