MSB presenterar nya eller tidigarelagda åtgärder som bör vidtas för att stärka det civila försvarets förmåga under 2022. 1,8 miljarder tar oss en bit på väg, men det är långt från tillräckligt.
– I rapporten presenteras en räcka åtgärder, som vi bedömer kommer att få effekt och som kan genomföras snabbt för att stärka det civila försvaret, säger generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Åtgärderna presenteras inom åtta områden:
• Förstärka kommuners och regioners arbete med krisberedskap och civilt försvar
• Försvarsvilja och kommunikation
• Skydd av civilbefolkningen och räddningstjänst
• Informations- och cybersäkerhet
• Ledning och samverkan
• Personalförsörjning
• Internationellt samarbete
• Försörjningsberedskap

Utöver detta finns också underlag kring viktiga behov inom olika samhällssektorer. Åtgärderna redovisas i prioriteringsordning, baserat på en bedömning om störst nytta och effekt, och en bedömning om hur snabbt de kan genomföras.

De förslag MSB lämnar till regeringen utgår från myndigheternas egna bedömningar, MSB:s analys av förmågan i civilt försvar, och de fokusområden som lyfts fram i Försvarsmaktens och MSB:s gemensamma handlingsplan för totalförsvaret, Handlingskraft!

Förslagen  kostnadsberäknades initialt till totalt 760 miljoner kronor i det svar som lämnades i torsdags. Till detta kommer nu ytterligare förslag om närmare en miljard från ett antal myndigheter med stort ansvar för beredskapen. I den delen har nu gjorts en fördjupad analys i dialog med berörda myndigheter.

Totalt omfattar förslagen åtgärder motsvarande 1,8 miljarder kronor.
Läs mer om det här (regeringen) och här (MSB)

Källa: MSB, Bild: Istock
Firefighters.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here