Svårare förutsättningar för Räddningstjänsten och Polis samt att samhället inte alltid kan ge tillräckligt stöd till personal eller anhöriga som drabbats gav Bengt Norman idén till filantropisk verksamhet.

Bengt Norman startade Normanstiftelsen 2021, den har som ändamål att främja poliser och brandmän som skadas relaterat till tjänst, men även efterlevande som drabbats av anhörigs bortgång.
Stiftelsen är tillgänglig att söka för alla brandmän och poliser som skadats, utsatts för våld eller allvarligt hot. Hjälpen kan exempelvis omfatta stöd för rehabilitering, vård, handikappanpassning av hem och bil, rättsliga kostnader, ökade levnadsomkostnader men även direkt ekonomiskt stöd.
Ansökan kan lämnas in under hela året, de kommer att utvärderas minst en gång per år. Generellt tilldelas endast stöd till ett fåtal personer per år där livsförändrande händelser inträffat.
Normanstiftelsen ska verka under 20 år och under den tiden ska allt kapital och all avkastning delas ut.

Styrelsen utgörs av Bengt Norman och hans son, Erik Norman.

Läs mer om stiftelsen på här
För kontakt: erik@normanstiftelsen.se
Firefighters

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here